Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 21 november, 2022

Ny upplaga: Ansvarsfrihet i aktiebolag

Ny upplaga: Ansvarsfrihet i aktiebolag

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar de viktigaste frågorna rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av Carl Svernlöv, advokat och delägare Baker McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet. Boken beskriver utvecklingen som har skett de senaste åren inom området och ger svar på de mest frekventa frågorna samt de viktigaste undantagen från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.  

– Det finns ett mycket stort intresse för frågor som rör ansvar för styrelser och koncernledningar i aktiebolag, säger Carl Svernlöv, advokat och delägare i Baker McKenzie, och adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet.

Boken, den tredje upplagan av Ansvarsfrihet, redogör för de beslut om ansvarsfrihet som årligen fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag och ger svar på de vanligaste frågorna. Den diskuterar ansvarsfrihet utifrån ett jämförande internationellt perspektiv, rättsverkningar och omfattning samt den utveckling som har skett inom området.

– Frågeställningarna blir alltmer komplexa, vilket alla bolagsledningar och styrelser bör vara medvetna om, säger Carl Svernlöv.

Boken riktar sig till bolagsjurister, advokater, revisorer och andra personer som arbetar med frågeställningar kring ansvar och ansvarsfrihet, och ger vägledning i dessa frågor. Innehållet grundas på Carl Svernlövs mångåriga erfarenhet av att arbeta med ansvarsfrågor i aktiebolag.

Boken finns nu tillgänglig för försäljning och ges ut av Norstedts Juridik. För att beställa boken, besök: https://shop.nj.se/products/ansvarsfrihet

Om Carl Svernlöv
Carl Svernlöv, fil. kand., jur. kand. (Uppsala), LL.M. (Harvard) jur. lic., jur.dr (Stockholm), är advokat och delägare i den globala advokatbyrån Baker McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet. Han är medlem i advokatsamfundet i Sverige och delstaten New York. Carl Svernlöv har skrivit ett dussintal böcker med särskild inriktning på frågor om bolagsstyrning och styrelseansvar.

Kontakt
Carl Svernlöv, advokat och delägare, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 07
E-post: carl.svernlov@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Baker McKenzie
Telefon: 0790-65 38 14
E-post: viktor.backemar@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning). http://www.bakermckenzie.com/


Dela sidan:
Skriv ut: