Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 21 oktober, 2022

Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane Biopharma vid riktad nyemission om cirka 170 MSEK

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 170 miljoner kronor till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Systematic Group AB (Ashkan Pouya), Swedbank Robur Fonder, Cicero Fonder, TIN Fonder och Lancelot Asset Management har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbrane Biopharma har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 53 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedel. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är under registrering i Europa med planerad lansering under första kvartalet 2023.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Xbrane Biopharma med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Olof Larsson, Carl Bohman och Elsa Sefastsson från Stockholm samt Charles Farnsworth och Adam Farlow från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

 


Dela sidan:
Skriv ut: