Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 16 augusti, 2022

Baker McKenzie legal rådgivare till Barclays och Carnegie vid Cantargias företrädesnyemission om ca 250 miljoner SEK

Baker McKenzie legal rådgivare till Barclays och Carnegie vid Cantargias företrädesnyemission om ca 250 miljoner SEK

Cantargia har genomfört en företrädesnyemission om ca 250 miljoner SEK.

Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Barclays och Carnegie agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink från Stockholm, James Thompson, Luke Hackett och Reema AlSalem från London avseende engelsk rätt samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London avseende amerikansk rätt.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, Solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning). www.bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: