Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 7 april, 2021

Baker McKenzie företrädde framgångsrikt Gjensidige Forsikring i ärende om epidemiavbrott

Baker McKenzie har företrätt Gjensidige Forsikring i den viktiga frågan rörande anspråk på rätt till epidemiavbrottsförsäkringsersättning. Stockholms tingsrätt har idag ogillat den talan som Sturecompagniet AB har fört mot Gjensidige Forsikring angående rätt till försäkringsersättning på grund av de inskränkningar som hävdas ha uppkommit till följd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter mot risken för smittspridning av Covid-19.

Pandemin har haft stor påverkan på samhället och ställt många företag och försäkringstagare inför stora påfrestningar. Det är bra att frågan om tolkning av epidemiavbrottsförsäkringars villkor prövas av rättsordningen, inte minst eftersom detta är en situation som aldrig tidigare uppkommit. Domen klargör tolkningen av denna epidemiavbrottsförsäkring och tydliggör att lagar och föreskrifter inte i sig innebär att försäkringsfall föreligger, vilket är bra som vägledning för andra fall av liknande slag.

Ansvarig delägare för ärendet är Stefan Bessman, biträdd av Magnus Stålmarker, Eva Jehrin och Farzad Niroumand.

 

Kontakt
Stefan Bessman, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 72
E-post: stefan.bessman@bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: