Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vite för upprepad skolfrånvaro – 100 kronor per dag

Nyheter
Publicerad: 2019-09-04 13:01
Foto: Pontus Lundahl / TT

En pojkes vårdnadshavare måste se till att han går i skolan, annars måste hon betala vite med 100 kronor per dag.
Trots att pojken fått nattis har hon fortsatt att ta med honom till jobbet – vilket gör att han kommer försent till skolan, eller inte alls.
Pojken har också hållits hemma för studiebesök på internat, utan att man först ansökt om ledighet.

Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun fick i slutet av vårterminen 2018 in en orosanmälan om upprepad frånvaro för en elev från rektorn på hans skola – en frånvaro som ska ha eskalerat under terminens gång.

”Bristande tillit”

Den kvinna som är pojkens vårdnadshavare, och som enligt anmälan verkar ha bristande tillit till det svenska skolsystemet, jobbar ofta natt och låter då pojken följa med till jobbet för att sova där. Dessa dagar hinner inte han till skolan i tid, något som kvinnan ofta meddelar i förväg. Trots att kommunen ordnat nattomsorg för pojken har kvinnan fortsatt att ta med sig honom till jobbet, och då kommer han ofta för sent till skolan – eller inte alls.

Skolan har informerat kvinnan om skolplikten och även bjudit in henne till så kallade elevkonferenser. Vid dessa tillfällen har skolan uttryckt oro för att pojken ofta är mycket trött och klagar över huvudvärk, men även nämnt att den höga frånvaro påverkar hans kognitiva och sociala utveckling. Enligt skolan har kvinnan anmält viss frånvaro, men inte ansökt om ledighet. Under veckorna 45–51 var pojken borta mer än halva tiden, och under januari uteblev han helt.

100 kronor per dag

Eftersom kvinnan inte medverkat till att förbättra situationen förelade nämnden i mars 2019 henne, vid vite om 100 kronor per dag, att se till att pojkens rätt till utbildning tillgodoses.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Hon begärde också att pojken skulle få studera i hemmet under resten av vårterminen samt att vitet inte skulle dömas ut.

På regelbunden basis

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan, trots de åtgärder som vidtagits, under hösten 2018 och i januari 2019 har valt att på regelbunden basis hålla pojken hemma inför intagningar vid annan skola och studiebesök vid internatskolor utomlands.

Mot denna bakgrund fann domstolen att kvinnan inte gjort vad som ankommit på henne för att uppfylla pojkens rätt till utbildning, och att nämnden haft grund för sitt vitesförläggande. Överklagandet avslogs därför.

Inte PT

Förvaltningsrätten konstaterade också att den inte kan ta ställning till frågan om hemundervisning för pojken, utan att detta måste prövas av Norrtälje kommun.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som nu dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se