Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Villard frias från skatteflykt

Nyheter
Publicerad: 2011-07-08 09:17

Bertil Villard, delägare i Vinge och AMF Pensions före detta styrelseordförande, frias i förvaltningsrätten för sitt Peru-upplägg.

Det var i våras som Villard granskades för skatteflykt. Detta efter att det uppdagades att han hade fört ut vinster på drygt 23 miljoner kronor till ett bolag i Peru där han endast behövde betala 4,1 procent i peruansk kupongskatt. På så vis kunde han minska sin skatt med över 10 miljoner kronor.

Skatteverket ansåg att upplägget träffades av skatteflyktslagen och yrkade därför i förvaltningsrätten att lagen skulle förklaras tillämplig och att Villard skulle beskattas med drygt 23,5 miljoner kronor under inkomst av tjänst. Skatteverket yrkade även att Villard skulle beskattas med närmare 70 000 kronor under inkomst av kapital, med nedsättning för den skatt som betalats i Peru.

Förvaltningsrätten konstaterar att RÅ 2008 ref. 24 talar för att skatteavtal inte ska anses ha någon särställning i förhållande till bestämmelser i andra författningar, så som ansetts för denna dom.

Domstolen tar dock även fasta på det senare avgörandet RÅ 2010 ref. 112 och konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen där uttalat att en senare införd skattebestämmelse inte får genomslag i den mån införlivade skatteavtal innebär något annat. Detta oavsett om den nya skattebestämmelsen skulle avse inkomster av visst slag eller vissa särskilda företeelser.

Enligt avgörandet kan visserligen undantag mot principen göras, men endast i fall då lagstiftaren varit tydlig i sin intention att rubba tillämpningen av skatteavtalen. Skatteflyktslagen kan därför, enligt förvaltningsrättens mening, endast tillämpas på ett skatteavtal om det finns stöd för detta i avtalet, eller om lagstiftaren har givit tydligt uttryck för att skatteflyktslagen ska ha företräde.

Då skatteavtalet med Peru inte medger tillämpning av skatteflyktslagen och då även uttryckligt stöd från lagstiftarens sida saknas finner domstolen att Skatteverkets framställan ska avslås.

Domstolen konstaterar att de frågor som aktualiserats i målet är av betydelse för rättstillämpningen och anser inte att det förhållandet att det är fråga om avancerad skatteplanering medför att Villard ska nekas ersättning för rättegångskostnader. Bertil Villard tillerkänns därför ersättning om 100 000 kronor.

Enligt Villards ombud Joakim Wittkull var domen väntad. Han är dock kritisk till hur ärendet har hanterats.

– Egentligen har Skatteverket drivit något som de tidigare inte trodde på, säger han till Resumé.

Anledningen till Wittkulls kritik är att Villards skatteupplägg skedde under 2005 och 2006 och att Skatteverket  bestämde sig så sent som i våras för att granska det.

– Det blir ju märkligt. Man tror att det går bra och sen byter Skatteverket helt plötsligt fot, säger Wittkull till Resumé.


Detta är en låst artikel

Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms.

Skaffa Mitt DJ Premium Logga in

69 kr/mån

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.

Logga in

Om du redan är medlem är det bara att du loggar in på ditt konto för att få tillgång till artikeln. Fyll i dina inloggningsuppgifter i fälten nedan.