Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Viktig historisk tid – därför ska vi välkomna EU-kommissionens förslag till ökad datadelning”

Debatt
Publicerad: 2019-01-22 13:49

DEBATT – av Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef IT-företaget Veeam

 

Det senaste halvåret har varit ett viktigt sådant sett till dataekonomins historia. Vi har sett genomförandet av EU:s GDPR, Cambridge Analytica-skandalen som sänkte Facebooks börsvärde rejält och en handfull globala dataintrång.

Data har varit ett ämne som även de mest ointresserade har haft svårt att undvika. För många har rubrikerna inte bara belyst värdet av personlig data, utan även hur viktigt det är att den hanteras säkert.

I slutet av juni, mitt bland alla dessa rubriker, kom EU-kommissionen med två förslag för att öka det fria flödet av icke-personlig data och öka möjligheten att dela hälsodata. Båda förslagen hade lite dålig timing, just eftersom de kom i samband med rubriker om dataintrång.

Av den anledningen är det knappast konstigt att både medias vinkling och den allmänna åsikten lutat åt att hålla personlig data nära hjärtat så att säga… 

De nya regelverken är ett stort steg mot att skapa en sammanhållen marknad för data där vi får större transparens i datalagring, bättre fungerande konkurrens och större frihet – någonting som gynnar både företag och den enskilda konsumenten.

Värdet av transparens och översikt
EU-kommissionens nya giv är startskottet på en ny era för datadelning inom EU och överenskommelserna kommer öka det fria flödet av data över gränserna dramatiskt genom att förbjuda lokala lagar som hindrar det hela. Medan större tillgänglighet initialt kan skapa oro hos medborgarna ska det även ses som en flytt mot större transparens över hur data delas och används.

Det kommer definitivt enbart vara av godo för alla inblandade – om det görs på ett säkert sätt. 

Ta Facebooks Cambridge Analytica-skandal som exempel. Där handlar det inte bara om att data används eller delas utan även om otydliga och icke-transparenta processer som visade varför det ens kunde hända.

Personer och företag förlitar sig dagligen på, och drar nytta av, att deras data delas och används. Ljuspunkten i skandalerna hos techjättarna är att fler blivit medvetna om hur viktigt data är i våra dagliga liv och att företag som hanterar data ska kunna redovisa hur den används. Ur det kan vi börja bygga en digital ekonomi som gynnar oss alla.

En mer konkurrensutsatt gemensam digital marknad
En av de viktigaste delarna i en hälsosam marknad är konkurrens och här kommer borttagna restriktioner vara en fördel. EU-kommissionen bad molnleverantörer specifikt, med deadlines, att skapa gemensamma uppförandekoder för att hantera kunders byten av leverantör. Det bör skapa större flexibilitet för datatjänster över hela EU, samtidigt som det blir svårare för företag att bli inlåsta i specialtjänster. 

Sammantaget kommer regelverken snabba på skapandet av en gemensam digital marknad. Enligt EU kan det fria flödet av data dubblera dataekonomins värde till fyra procent av BNP år 2020, förutsatt att företagen kan omsätta fördelarna som större tillgänglighet erbjuder.

Men det kräver samtidigt intelligent styrning och datahantering.

Utmaningar och möjligheter med intelligent datahantering
I takt med att företagen anpassar sig till en digital värld behöver de få koll på sin data. De nya åtgärderna som föreslagits av EU-kommissionen bygger på GDPR och täcker ett flertal områden.

Utöver enklare tillgång till offentlig data, bland annat genom API:er för åtkomst av realtidsdata, finns det viktiga delar för både den privata sektorn och forskningsvärlden att ta till sig. Regleringar som GDPR är enormt viktiga för att få alla företag att rätta sig i leden, men de flesta experter är överens om att det bara är en förlängning eller skärpning av vanlig god affärsetik. 

Givetvis är den enorma mängden data en utmaning för företagen men möjligheterna är minst lika stora. Data är mer affärskritiskt än någonsin, men för att komma åt värdet måste företagen se till att den är tillgänglig i hela nätverket.

Genom intelligent datahantering kan företag ha data tillgänglig för analys och insikter var de än behövs.

Så uppnås korrekt datahantering
Skapandet av data har dubblerats i storlek vartannat år de senaste åren och under 2021 förutspås det att 28 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade mot nätet och överföra data. Det skapar en marknad på 19 biljoner dollar, samtidigt som det skapar ytterligare utmaningar för datahantering, analys och att hitta sätt att utvinna insikter från den.

Hur ska underhållskostnaderna hanteras, som redan nu ökat dramatiskt i takt med större datamängder, hur ska insamlad data förvaras och vem har tillgång till den?

Alla är stora problem på sitt eget sätt, som tillsammans ser ut att vara en omöjlig uppgift. Det är just därför EU:s nya överenskommelse är positiv, eftersom den uppmanar leverantörer, tillverkare och företag att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna.

Data + affärsinnovation = ekonomisk tillväxt
I takt med att datadriven innovation fortsätter att bli allt viktigare växer förväntningarna på företag att öka användandet av datatillgänglighet som drivs av intelligent datahantering. Det EU-kommissionen gjort här är ett positivt steg i styrningen och friheten hos data.

Vi tror att det inte bara kommer leda till bättre tjänster, hantering och skydd av data för privatpersoner och företag, utan även att dessa grupper inte blir instängda i miljöer som inte lever upp till förväntningarna. Data är en av de viktigaste delarna, både för företag och privatpersoner, och förlust av data är inte ett alternativ.

Friheten den här regleringen medför kommer skapa fler jobb och öka upplösningen av etablerade och föråldrade aktörer i branscher som sjukvård, tillverkning, lokalpolitik och telekom. I takt med att dataledd innovation ökar kommer det generera en ekonomisk tillväxt för Europa i en viktig historisk tid för kontinenten.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: