Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Varning och straffavgift för advokat – för andra gången på ett år

Nyheter
Publicerad: 2020-02-10 14:23
Foto: Jessica Gow/TT

En kvinnlig advokat har inte lämnat in något revisorsintyg för räkneskapsåret 2017-2018 till Advokatsamfundet.
Nu varnas hon för andra gången på mindre än ett år och erläggs att betala en straffavgift på 25 000 kronor för att allvarligt ha åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokatsamfundets disciplinnämnd har inte fått in något revisorsintyg för räkneskapsåren 2017-18 från kvinnans advokatbyrå.

Inledningsvis saknades endast revisorsintyget för 2017 och efter upprepade påminnelser från samfundet tilldelades advokaten i mars förra året en varning förenad med straffavgift på 5 000 kronor för detta.

Hörde aldrig av sig till nämnden

Efter beslutet informerades advokaten om att senast inkomma med intyget den 1 maj 2019. Detta skedde dock inte och i juni beslutade disciplinnämnden därför att initiera ännu ett ärende mot advokaten, varför hon fick tillfälle att yttra sig till nämnden.

Advokaten har trots detta inte avhörts och nämnden fattade därför ett nytt disciplinnämndsbeslut i januari i år.

Får varning och 25 000 kronor i straffavgift

I beslutet konstaterar disciplinnämnden att man nu saknar revisorsintyg för såväl räkneskapsåret 2017 som 2018 och att advokaten, genom att inte inkomma med dessa, allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Det finns därför skäl att tilldela advokaten ytterligare en varning med straffavgift, som blir högre denna gång då det är det andra i ordningen.

Disciplinnämnden tilldelar därför den kvinnliga advokaten en varning förenad med straffavgift om 25 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: