Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vårdslös advokat får betala rättgångskostnader

Nyheter
Publicerad: 2022-11-25 09:00
Foto: Jessica Gow / TT

En advokat som visat på ”bristande kunskaper om rättegången i dispositiva tvistemål” och agerat på ett sätt som präglats av avsiktliga missuppfattningar, förvanskningar eller ifrågasättanden tvingas nu, solidariskt med klienten, betala motpartens rättegångskostnader.

Målet har sin grund i att en kvinna, som företräddes av den nu aktuella advokaten, ville att tingsrätten skulle döma hennes ex-svåger att betala 30 000 kronor för arbete kring ett attefallshus. Enligt kvinnan hade arbetet inte utförts – trots muntlig överenskommelse och betalning.

Ex-svågern bestred kvinnans begäran och hävdade att han visst hade utfört arbetet. Det hela slutade med att kvinnan eftergav sin talan – och den fråga som återstod för domstolen att pröva var den om ersättningsansvar för rättegångskostnader och ”andra processuella frågor” som ex-svågern hade aktualiserat.

Stora rättegångskostnader

Ex-svågern ville att kvinnan skulle bli skyldig att ersätta honom för de cirka 330 000 kronorna han dragit på sig i rättegångskostnader. Han ville vidare att kvinnans ombud, advokaten, solidariskt med sin klient skulle ersätta kostnaden då hon orsakat merkostnader genom att inte följa förelägganden, framställa ogrundade påståenden och återkalla yrkanden ”som hon insett eller bort inse saknade fog och genom att på annat sätt agera vårdslöst”. Han begärde också att advokaten skulle dömas för rättegångsförseelse mot bakgrund av de ”otillbörliga uttalanden” om hon gjort om honom vid upprepade tillfällen.

Kvinnan yrkade å sin sida att ex-svågerns ombud skulle förpliktas att solidariskt med honom
ersätta hennes kostnader då denne också påstods ha agerat vårdslöst. Kvinnans ombud motsatte sig solidariskt betalningsansvar och förnekade att hon varken processat vårdslöst eller gjort sig skyldig till någon rättegångsförseelse.

”Schism mellan ombuden”

Tingsrätten konstaterade att målet varit av enkel beskaffenhet – men blivit omfattande sedan parterna inkommit med mycket material samt att det hållits två sammanträden för muntlig förberedelse. Att målet blivit så omfattande berodde, enligt tingsrätten, ”främst” på kvinnans ombud. Tingsrätten pekade på att hon – istället för att fokusera på de begränsade tvistefrågorna – ”redan i sitt första yttrande gjort gällande en argumentationslinje som innebär att (ex-svågern) har ’arbetat svart’ och därför gjort sig skyldig till brott enligt skattebrottslagen och att hans invändningar därför inte ska beaktas av rätten. Domstolen slog fast att ”en inte obetydlig del av flera av de långa inlagor hon har givit in har avsett den frågan”.

Hon hade också begärt att tingsrätten skulle besluta om edition av ex-svågerns inkomstdeklarationer och bokföringen i ett bolag som hon ville att ex-svågern skulle ange namnet på då hon påstod att han jobbat där. Frågor som enligt tingsrätten saknade relevans. Dessutom, skrev tingsrätten, hade advokaten ”fört fram påståenden som framstår som avsiktliga missuppfattningar, förvanskningar eller ifrågasättanden”.

Tingsrätten var också kritisk till advokatens ”onödigt långtgående” argumentation i sina inlagor – som dessutom bitvis innehållit ”oförskämda eller raljerande påståenden” om ex-svågern och dennes ombud. Enligt tingsrätten var det otvivelaktigt att hennes processande lett till extraarbete för ex-svågerns ombud. Samtidigt underströk tingsrätten att även motpartsombudet i detta fall måste kunna begränsa sig till det arbete som är nödvändigt – och konstaterade att det i slutet av processen framstod som om tvisten ”mer avsåg en schism mellan ombuden än en tvist mellan parterna”. Det ledde till att ex-svågern ansågs ha rätt till 165 000 kronor i rättegångskostnader för 60 timmar av ombudets arvode.

”Bristande kunskaper om rättegången”

När det gällde advokatens solidariska ansvar konstaterade tingsrätten att hon ”i flera långa skrifter fört en mångordig konfrontativ argumentation för (kvinnans) räkning som till stora delar framstår som onödig och som inte har fört målet framåt. Hennes agerande i målet har präglats av avsiktliga missuppfattningar, förvanskningar eller ifrågasättanden och bristande kunskaper om rättegången i dispositiva tvistemål”.

Hon ansågs därför ha varit så vårdslös i sin processföring att hon skulle stå för hälften av de 165 000 kronorna.

Någon rättegångsförseelse ansågs hon dock inte ha gjort sig skyldig till – även om hon ”fört fram påståenden som är klart olämpliga för en advokat att föra fram i ett mål av detta slag”.

Hovrätten har nu skrivit av målet – och tingsrättens dom står därmed fast.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
vårdslösprocess

Dela sidan:
Skriv ut: