Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Våldtäktsfälld frias – kvinnan döms för utpressningsförsök

Nyheter
Publicerad: 2020-01-27 12:50
Foto: Stina Stjernkvist /TT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och friar mannen för att ha våldtagit sin ex-flickvän när hon sovit.
Kvinnan fälls i sin tur för försök till utpressning, för att ha krävt mannen på ersättning med hot om att hon annars skulle göra en våldtäktsanmälan.
Kvinnan döms nu till villkorlig dom medan mannen, som i tingsrätten fick fängelse, frias helt.

En man och en kvinna som tidigare varit ett par åtalades i Vänersborgs tingsrätt båda två för brott mot varandra.

Mannen åtalades för att i januari 2017 ha genomfört ett samlag med kvinnan trots att hon sovit och därigenom gjort sig skyldig till våldtäkt.

Kvinnan skulle, månaderna efter samlaget, i sin tur ha hotat med att polisanmäla mannen om han inte betalade skadestånd till henne och gav henne en sadel samt en häst och därigenom gjort sig skyldig till försök till utpressning, menade åklagaren.

Kvinnan sade sig blivit väckt av fullbordat samlag

Parets relation hade försämrats efter det omtvistade samlaget och tagit slut i februari. Mannen medgav samlaget som sådant, men gjorde gällande att kvinnan bara hade ”halvsovit” och att hon varit medveten om vad som hände och genom rörelser och ljud visade sitt samtycke. De hade dock i efterhand varit överens om att mannen ”gjort fel”, eftersom kvinnan ”halvsov”.

Kvinnan sade sig dock ha blivit väckt av ett fullbordat samlag, som mannen avslutat när hon börjat röra på sig. Hon hade dröjt med att göra polisanmälan, men detta berodde på att hon vet att ”det ofta blir ord mot ord” och på att hon ”inte har någon större tillit till rättssystemet”.

Tingsrätten ansåg att mannens uppgifter var vaga, samtidigt som kvinnans egna uppgifter och viss annan bevisning talade för att mannen faktiskt börjat ha sex med kvinnan när hon sov. Tingsrätten ansåg också att mannen som minst haft likgiltighetsuppsåt till denna omständighet – och att han därmed skulle fällas för våldtäkt.

Mannen dömdes till fängelse i tingsrätten

Chattdialog mellan mannen och kvinnan visade att det hade förekommit ett stort antal kontakter dem emellan kring någon form av skadestånd – och att det redan under förhållandet diskuterats om mannen skulle köpa en häst till kvinnan.

Efter det omtvistade samlaget hade kvinnan också vid flera tillfällen begärt att mannen skulle ge henne en häst eller betala henne pengar. ”Vissa av dessa meddelanden är utformade på ett sätt som kan uppfattas som ett hot att anmäla [mannen] och/eller medverka i en polisutredning mot honom om han inte betalar”, skrev tingsrätten.

Det framgick dock att kvinnan hade baserat sitt krav på schablonersättningar för våldtäkt utifrån Brottsoffermyndighetens hemsida. ”Även om vissa av meddelandena har haft en stark påtryckningskaraktär anser tingsrätten, mot bakgrund av vad nyss sagts, inte att det förelegat sådan otillbörlighet som erfordras för ansvar”, skrev domstolen. Kvinnan friades med andra ord.

Mannen dömdes samtidigt till fängelse i ett år och tio månader och ålades att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hovrätten gör en annan bedömning

Hovrätten för Västra Sverige väljer nu att istället fria mannen och fälla kvinnan för försök till utpressning.

Hovrätten anser, i motsats till tingsrätten, inte att kvinnans version av händelserna kan anses helt igenom tillförlitlig. Det handlar om uppgifter som är ”förhållandevis vaga och detaljfattiga”.

Att kvinnan efter samlaget istället för att gå till polisen har hotat med polisanmälan om mannen inte gav henne pengar och/eller en häst väcker ytterligare tvivel – och det går enligt hovrätten inte helt att utesluta att kvinnan haft ekonomiska motiv för att beskylla mannen för brott.

Åklagaren har åberopat vissa vittnesmål samt en dialog mellan mannen och kvinnan, med denna bevisning visar enligt hovrätten inte mer än att kvinnan efter samlaget var ”ledsen och besviken” på mannen. Detta räcker inte för fällande dom utan våldtäktsåtalet ogillas nu.

Kvinnan döms för utpressningsförsök

Flera av de meddelanden som kvinnan skickat till mannen utgör enligt hovrätten samtidigt försök till tvång. Kvinnan har i förhör gjort gällande att mannen har velat betala för att undkomma polisanmälan. ”Enligt hovrätten ger emellertid de skriftliga meddelandena en entydig bild av att det var [kvinnan] som ställde krav på betalning medan [mannen], som nekats lån av i vart fall ett kreditinstitut, i stället föreslog att hon skulle gå till polisen”, skriver hovrätten.

Det är också klarlagt att kvinnan har försökt tvinga mannen att betala åtminstone 115 000 kronor till henne – utan att hon har haft någon fordran på mannen samtidigt som tvånget varit otillbörligt. Eftersom mannen försökt låna pengar för att betala kvinnan har fara för brottets fullbordan också förelegat och kvinnan fälls därför nu för försök till utpressning.

Kvinnan döms nu till villkorlig dom och ska – istället för att få skadestånd – betala 5 000 kronor i kränkningsersättning till mannen. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Våldtäktutpressning

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se