Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Våldtäktsdömd läkarstudent får behålla sin plats på universitetet

Nyheter
Publicerad: 2019-11-13 13:36
Foto: Christine Olsson / TT

En läkarstudent som dömts för våldtäkt på en medstudent får behålla sin plats på Lunds universitet.
Det slår förvaltningsrätten fast efter att Lunds universitet överklagat ett beslut från högskolans avskiljandenämnd.

Den manlige läkarstudenten dömdes i somras till två års fängelse för att ha våldtagit en medstudent i anslutning till en fest på en studentnation.

Lunds universitet ville efter domen att mannen skulle stängas av från utbildningen bland annat då man ansåg att det finns ”en påtaglig risk för att
XX kan komma att skada annan person i form av medstudent eller
patient under utbildningen”.

Mannen bestred universitetets överklagan och menade att domen mot honom ännu inte vunnit laga kraft samt att det inte fanns någon utredning till stöd för att han skulle komma att skada personer i sin omgivning.

Domen i våldtäktsmålet är rättens utgångspunkt

Förvaltningsrätten slår fast att tingsrättens överväganden och bedömningar, i motsats till studentens yrkande, är vad som ska ligga till grund för bedömning i förvaltningsrätten. Således är kravet på att någon ska ha begått allvarlig brottslighet för att kunna avskiljas från utbildningen uppfyllt.

Rätten konstaterar vidare att det finns en påtaglig risk för att mannen, ”särskilt när kan konsumerar alkohol i en viss omfattning, kan hamna i livssituationer där han riskerar att begå allvarliga brott”.

Däremot finns, enligt förvaltningsrätten, inga ”objektivt konstaterbara
kriterier” som indikerar att den påtagliga risken även föreligger när han är nykter. Ett krav för att en student ska kunna avskiljas från utbildningen är dessutom att den påtagliga risken för att denne begår allvarliga brott även föreligger under utbildningen.

Mannen får behålla sin plats på läkarlinjen

Enligt förvaltningsrätten föreligger det dock inte tillräckliga skäl för att man ska kunna dra slutsatsen att mannen, till följd av den begångna våldtäkten, kan komma att skada en annan person under utbildningen.

Detta även om domstolen har förståelse för att det, särskilt för medstudenten som våldtagits, kan orsaka obehag att träffa på mannen i skolan.

Rätten anser dock att ett avskiljande från högskoleutbildning är en mycket ingripande åtgärd och att kravet för avskiljande enligt högskolelagen inte är uppfyllt i det aktuella fallet.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Stockholm FR 21990-19 Aktbil 10, DOM – Exp. till Lunds Unive

Dela sidan:
Skriv ut: