Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat brast i övervakningen av anställd jurist – prickas

Utbildning
Publicerad: 2021-11-11 14:00
Foto: Maja Suslin / TT /

En advokat brast i övervakningen av en anställd jurist, vilket fick till följd att ett av byråns ärendet drog ut på tiden.
Nu prickas advokaten av samfundet för att ha brutit mot god advokatsed.

Enligt anmälan till disciplinnämnden hade ett ärende, som advokatens anställde jurist arbetat med, dragit ut på tiden. Anmälaren påstod att detta var juristens fel, eftersom denne ”medvetet låtit bli att svara på mejl och telefonsamtal från anmälarens ombud”.

De hade skickat åtskilliga mejl om svar, och juristen svarade varje gång att han skulle svara ”typ imorgon”. Hans ombud fick löfte från juristen den 21 december 2020 att denne skulle återkomma dagen efter. Därefter har hans ombud
både den 15 februari och 17 mars 2021 skickat påminnelser och frågat varför juristen inte hört av sig – utan att få något svar.

Juristen har varit sjukskriven

Advokaten, som har ett principalansvar för juristen, har i ett yttrande till disciplinnämnden tillstått att uppgiften att återkoppling ej skett under perioden 2020-12-21 till 2021-04-21 är korrekt. Så får naturligtvis inte ske och juristen är ångerfull för detta.

Juristen har haft hälsoproblem och skjutit saken framför sig, vilket han insett inte är acceptabelt. Han har under kortare perioder också varit sjukskriven. När han som advokat fick reda på att juristen dröjt med ärendet påtalade han vikten av återkoppling för juristen omedelbart.

Prickas av samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår i sitt beslut fast att advokaten haft ansvaret att övervaka juristens arbete. Att svar till motpartsombudet dröjt fyra månader trots påminnelser gör att advokaten åsidosatt sin övervakningsplikt.

Han har därigenom brutit mot god advokatsed och tilldelas en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: