Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

TV4-profil döms för sexuellt övergrepp i butikslokal

Nyheter
Publicerad: 2019-09-09 13:24
Foto Claudio Bresciani / TT

Den välkände TV4-profilen satte sig på knä och ”pussade” på en annan mans könsorgan under en efterfest i en butikslokal. Han döms nu till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst för sexuellt övergrepp.

Det var under natten till den 20 februari som TV4-profilen, tillsammans med två andra män, befann sig på en efterfest i en butikslokal i centrala Stockholm.

Tidigare under kvällen hade de tre männen besökt ett event och därefter gått vidare till en pub för att fortsätta kvällen och sedermera alltså till butikslokalen. Alla tre männen har uppgivit att de var berusade.

I butikslokalen uppstod sedan en situation där TV4-profilen satte sig på huk framför målsäganden och ”vidrörde dennes penis med sina läppar”. En händelse som målsäganden polisanmälde senare under kvällen och som TV4-profilen åtalades för.

Drog ned målsägandens kalsonger

Enligt målsäganden bad den åtalade mannen honom att prova en byxa i butikslokalen varpå han drog ned sina byxor för att ta av sig dessa. Innan han fick av sig byxorna kom den åtalade mannen fram och ställde sig på huk eller knä framför honom.

Den åtalade mannen drog sedan ned hans kalsonger med båda händerna, tog tag i hans penis med en hand och förde den till sin mun. Målsäganden blev ”helt paralyserad och kunde inte röra sig”. I samma ögonblick kom den tredje mannen tillbaka från toaletten varpå målsäganden ”vaknade upp och tog ett kliv bakåt”.

Efter det inträffade var det, enligt målsäganden, en märklig stämning i rummet. Den åtalade mannen ska sa sagt åt de två männen att ”glömma det som hade hänt” och sedan skakat målsägandens hand innan han begav sig i en taxi därifrån.

”Grabbig, kul flamsig – men inte sexuell – stämning”

Den åtalade mannen har uppgett att det rådde en ”grabbig, kul, flamsig – men inte sexuell – stämning” under kvällen. Han har även berättat att den tredje mannen vid något tillfälle under kvällen ”tog tag om hans höfter och låtsasjuckade mot honom bakifrån och drog ett bögskämt”.

Han har även uppgett att någon av de andra två männen greppat tag i sitt skrev utanpå byxorna och sagt att ”du kan pussa på den här”. Vad gäller den åtalade händelsen har han berättat hur han gick fram till målsägande för att hjälpa denne att dra upp byxorna. Vid det tillfället ska målsäganden ha vänt sig mot honom, dragit ned byxorna och kalsongerna till halva låret och sagt ”du kan pussa på den här”. Eftersom han upplevde stämningen som grabbig och flamsig tänkte han inte så mycket på det och gick ned på knä och nuddade ovanpå målsägandens penis med sin mun.

Precis då kom den tredje mannen in i rummet varpå målsäganden stelnade till och tog ett steg tillbaka och han själv reste sig upp. Även den åtalade mannen har berättat att stämningen blev konstig och att det kan stämma att han sagt ”vi glömmer det här” eller något liknande.

Anledningar att ifrågasätta den åtalades berättelse

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att den åtalade mannens uppgift att han reste sig, för att hjälpa målsäganden att dra upp de byxor som skulle provas, besynnerlig då han inte förklarat varför det skulle funnits en anledning att göra detta. Han har dessutom uppgett att det inte var en sexuell stämning mellan honom och de andra två.

Hans uppgifter om att någon lagt handen på sitt kön och sagt ”pussa på den här” i ett tidigare skede får, enligt tingsrätten, inget stöd av vad målsäganden eller eller den tredje mannen berättat.

Det stod även, sedan tidigare, klart för den åtalade mannen att de båda andra männen i butiken levde i fasta förhållanden med kvinnor. Om målsäganden i ett sådant icke sexuellt sammanhang skulle ha dragit ner byxor och kalsonger och bett honom pussa på hans könsorgan borde det, enligt tingsrätten, ”rimligen ha framstått som överraskande” för den åtalade, vilket han inte gett uttryck för.

Sammantaget finns det, enligt tingsrätten, flera omständigheter som ger anledning att ifrågasätta de uppgifter som den åtalade mannen lämnat.

Vad gäller målsäganden konstaterar tingsrätten att hans berättelse inte innehåller några ologiska eller motsägelsefulla moment samt att hans beskrivning av sin reaktionen i direkt anslutning till händelsen får stöd av den tredje mannen.

Döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst

Sammantaget finner tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det har gått till på det sätt som målsäganden berättat och att den åtalade mannen agerat enligt gärningsbeskrivningen, utan att målsäganden bett honom utföra handlingen. Han döms därför för sexuellt övergrepp.

Eftersom den åtalade mannen gått miste om de flesta av sina pågående jobbuppdrag anser tingsrätten att detta bör påverka straffmätningsvärdet och gärningen bedöms därför motsvara två månaders fängelse. Tingsrätten anser
att det aktuella brottet är av sådan art att det inte finns utrymme för att bestämma
påföljden till villkorlig dom och böter, men att brottet inte kan anses ha ett så högt
artvärde att det är uteslutet med villkorlig dom och samhällstjänst.

Den åtalade mannen döms därför till villkorlig dom i förening med 75 timmars samhällstjänst, med ett alternativt fängelsestraff om två månader. Han ska även betala skadestånd med 13 250 kronor till målsäganden.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: