Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tog emot drygt 4 miljoner från Jurist Snabben – döms till fängelse

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 08:59
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

En 54-årig man döms även i hovrätten för grovt näringspenningtvätt efter ha tagit emot 4 miljoner kronor från Jurist Snabben, en juristbyrå med kopplingar till Torgny Jönsson, i media även kallad ”maffians bankir”.

Just nu pågår en rad olika mål i Sveriges domstolar där åtalade misstänks för att ha hjälpt Jurist Snabben AB och Torgny Jönsson, även kallad ”maffians bankir”, att tvätta pengar.

I hovrätten för västra Sverige pågår just nu det stora uppmärksammade ekomålet där just Torgny Jönsson är misstänkt för bland annat grova bedrägerier. Han dömdes i tingsrätten till sju och ett halvt års fängelse.

I hovrätten över Skåne och Blekinge har en deldom avkunnats där en 54-årig man döms för grovt näringspenningtvätt vid 20 tillfällen. Ändrat från tingsrättens dömda 23 brottstillfällen.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har mannen vid sammanlagt 30 tillfällen till sitt eget eller sin frus konto, vilket han disponerat, tagit emot sammanlagt 4 135 000 kronor från konto tillhörande bolaget Jurist Snabben AB, varefter han har fört över pengarna till såväl eget som andra personers konton. 

”Härigenom har han i verksamhet som bedrivs vanemässigt eller i större omfattning medverkat till åtgärd som syftat till att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna”, har åklagaren uppgett.

Det hände någon gång mellan den 12 oktober 2016 och den 31 mars 2017 i Skåne län. 

Barndomsvän fick honom att börja

Enligt domstolen har mannen tagit emot och fört vidare belopp på det sätt som åklagaren har påstått. 

Redan i tingsrätten har mannen uppgett att en vän bad honom att förmedla lån mellan olika personer. Vännen hade han känt sedan skoltiden. De hade inte träffats så ofta, men hållit kontakten. Han har berättat att han inte vet vad vännen arbetade med, och tror inte att vännen hade något jobb vid den aktuella tiden. 

”Vännen försäkrade honom att låneförmedlingen inte var olaglig eftersom han inte skulle tjäna något för egen del på verksamheten. Eftersom en del belopp var stora kände han ändå en tveksamhet kring om det verkligen kunde vara lagligt. Vännen övertygade honom om att allt var i sin ordning, så länge som han inte tjänade något på verksamheten. Han vet inte mellan vilka personer som han förmedlade pengar. Han fick kontonummer och belopp och uppgift om var pengarna skulle sättas in”. 

Han uppger att vännen förmedlade själv pengar på detta sätt, så han vet inte varför också han skulle utföra förmedlingsuppdragen via sina konton. Uppdragen fick han på snapchat och på sociala medier och ibland när han träffade sin vän fysiskt tillexempel över en fika eller blev ombedd att träffa vännen på stan. 

”Han vill inte berätta vem vännen är eftersom han är rädd för repressalier från denne och då han förstått att det är många personer som ligger bakom detta. Även efter att vännen försäkrat honom att det var lagligt fortsatte han att känna tvekan inför det lagliga i upplägget, eftersom det tidvis kändes som ”lite mycket” och då det rörde stora belopp, men vännen övertygade honom”, framgår det av domen. 

Han ska även ha uppgett att han inte gjort några andra kontroller och han vet inte var pengarna kom från eller till vem han satte över pengarna. Han har inte fått någon ersättning – det kunde snarare vara fråga om att hans vän visade tacksamhet, till exempel betalade en tank bensin åt honom, tog notan på restaurangen och sådant när de var ute tillsammans. 

Han har berättat att han känner sig nu grundlurad av vännen. 

Mannen dömdes till fängelse i ett år och tio månader i tingsrätten.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades till hovrätten som nu alltså går på åklagarens och tingsrättens linje med ändringen att 23 brottstillfällen ändras till 20.

Hovrätten konstaterar att mannen under nästan ett halvt års tid medverkat vid ett större antal transaktioner som sammantaget har avsett betydande belopp. ”Enligt hovrätten har det varit fråga om så höga belopp och så hög grad av upprepning inom en sammanhållen tidsperiod att transaktionerna måste anses gjorda som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning”.

Då mannen inte haft någon förklaring till varför pengarna behövt föras över via hans respektive hans frus bankkonto och att det varit fråga om höga belopp som flyttats mellan många olika konton, anser hovrätten att omständigheterna kring transaktionerna är sådana att de – vid en objektiv bedömning – skäligen kan antas ha skett i penningtvättssyfte.

Mannen har medverkat till transaktionerna och han har därvid gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande. 

Då mannen uttryckt att han förstått att åtgärderna kunde innefatta ett riskmoment har han således haft det uppsåt som krävs och åtalet för näringspenningtvätt är, som även tingsrätten funnit, styrkt, menar Hovrätten.

Antalet brottsenheter

Vid upprepat brottsligt handlande uppkommer frågan om gärningspersonen ska dömas för ett eller flera brott. Det handlar i dessa situationer om att bedöma vad som utgör en eller flera så kallade brottsenheter. 

Enligt praxis bör restriktivitet gälla i fråga om att se gärningar som är utspridda över tid som en brottsenhet. 

Mannen ”har vid flera tillfällen tagit emot insättningar till sitt eller sin frus konto samt, i förhållandevis nära anslutning till respektive insättning, disponerat över de mottagna medlen på olika sätt. Hans efterföljande agerande har enligt hovrätten ett sådant klart och nära samband med respektive insättning att de måste bedömas som ett led i ett och samma brott som insättningen i fråga”. 

Enligt hovrätten har samtliga rekvisit för näringspenningtvätt uppfyllts vid var och en av insättningarna. Det saknas utredning som visar att mannen haft en bestämd brottsplan och annat är inte visat än att han agerat på instruktion från en vän.

”Mot den bakgrunden – och med beaktande av den restriktivitet som gäller i fråga om att se gärningar som är utspridda över tid som en brottsenhet – är utgångspunkten att varje insättning ska ses som ett särskilt fall av näringspenningtvätt”, skriver Hovrätten. 

26 fall av näringspenningtvätt

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det mellan de insättningar som skett under en och samma dag finns ett sådant nära tidsmässigt samband att de ska anses utgöra ett enda brott. Det innebär att mannen har gjort sig skyldig till 26 fall av näringspenningtvätt. 

”Vad sedan gäller frågan om hur brotten ska rubriceras delar hovrätten tingsrättens uppfattning att de brott som avsett mer än fem prisbasbelopp ska bedömas som grova. Det medför att N.N ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, vid sex tillfällen (12 oktober 2016, 19 oktober 2016, 27 oktober 2016, 1 november 2016, 22 november 2016 och 29 november 2016). Resterande 20 brott ska bedömas som näringspenningtvätt. Tingsrättens dom ska således ändras vad gäller antalet näringspenningtvättsbrott”, skriver hovrätten. 

Brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse i drygt två år. Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten när det gäller att vid straffmätningen beakta att det förflutit en ovanligt lång tid sedan brotten begicks. Sammantaget motsvarar brottslighetens straffmätningsvärde således fängelse i ett år och tio månader.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Juristsnabben

Dela sidan:
Skriv ut: