Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedbank: Rejäl nedgång i konsumtion och färre byggstarter väntas

Nyheter
Publicerad: 2023-02-22 08:44
Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080

Den ekonomiska aktiviteten bromsar in och 2023 ser ut att bli ett tufft år för samtliga regioner. Det väntas bli en rejäl nedgång i konsumtion i de högt skuldsatta storstadsregionerna och antalet byggstarter ser ut att minska betydligt i samtliga regioner. Det visar Swedbank regional utblick. 

– Räntekänsliga hushåll tvingas dra ner på övrig konsumtion för att klara den höga inflationen och stigande ränteutgifter. I Stockholm och Uppsalaregionen är hushållen högt skuldsatta och tvingas därför hålla hårt i plånboken, säger Pernilla Johansson seniorekonom på Swedbank. 

Enligt Swedbanks rapport väntas bostadsbyggandet falla betydligt i spåren av stigande räntor och byggkostnader. Som en följd minskar företagens anställningsplaner i byggsektorn i samtliga regioner. 

– Det är svårt att se att någon del av Sverige kan undkomma inbromsningen i sektorn även om byggföretagen i Stockholmsregionen är något mindre pessimistiska än i övriga regioner, säger Pernilla Johansson. 

Bostadspriser

Bostadspriserna faller i hela Sverige. I Västsverige har prisuppgången på bostadsrätter under pandemin raderats och bostadsmarknaden i Göteborg sticker ut jämfört med övriga storstäder. 

– Priserna på bostadsrätter ökade mindre i Göteborg än Malmö och Stockholm under Covid-19-pandemin och har fallit mer senaste året. En förklaring är att nyproduktionen har varit högre i Göteborg än i övriga storstäder, säger Pernilla Johansson.

Enligt rapporten är arbetsmarknaden fortsatt relativt motståndskraftig och arbetslösheten i januari låg kvar eller föll något ytterligare i samtliga regioner. Till skillnad från åren före pandemin, då arbetslösheten var lägst i Stockholm & Uppsalaregionen, är arbetslöshetslösheten nu lägst i Övre Norrland och näst lägst i Västsverige. 

I norr förklaras den låga arbetslösheten av den snabba sysselsättningstillväxten i samband med de stora investeringar som pågår, medan arbetslösheten i Stockholm och Uppsalaregionen har haft en långsam återhämtning i tjänstesektorn efter pandemin.

Konkurser

Företagskonkurserna har ökat i samtliga regioner de senaste månaderna, med uppgångar på över 50 procent i Västsverige samt Norra och Östra Mellansverige. I Västsverige har över 400 aktiebolag gått i konkurs vilket, med undantag för någon enskild månad, inte skett sedan krisen på 1990-talet. 

Än så länge är antalet anställda som drabbas av konkurserna relativt få, men det är en indikation på att arbetsmarknaden försämras framöver i samtliga delar av landet.

– I Västsverige har konkurserna ökat särskilt snabbt bland konsultföretag, vilket skulle kunna vara en tidig indikator på en vändning i konjunkturen då de större företagen i regionen i första hand förmodas ha dragit in på antalet konsulter, säger Pernilla Johansson.


Dela sidan:
Skriv ut: