Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedbank: Investeringsviljan i skog är stark trots sjunkande lönsamhet

Nyheter
Publicerad: 2022-11-23 08:16
Illustrationsbild.

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Knappt varannan skogsägare tycker att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god, enligt Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

− Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Vidare framgår det av barometern att skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser har minskat.

”Det är troligen en konsekvens av den osäkra omvärlden med pandemi, Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Inte insatta i skogspolitik

Det finns idag en rad initiativ från EU som påverkar skog och skogsbruk. Trots det är det bara en av tio skogsägare som uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik, framgår det av barometern. 44 procent är inte insatta alls. Samtidigt har andelen skogsägare som är lite insatta ökat markant, 46 procent uppger numera att de är lite insatta i EU:s skogspolitik.

− EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank.

En allt större roll

Swedbank pekar på att Skogsindustrin bedöms att ha en allt större roll och betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det geopolitiska osäkra läget har dessutom förstärkt vikten av att vara självförsörjande på resurser som energi, vilket ökar skogens betydelse.

”Samtidigt väntas efterfrågan på hållbara, cirkulära material och energikällor tillverkade av inhemska råvaror öka i samband med omställningen mot ett fossilfritt samhälle”, skriver Swedbank. 

− Skogen kommer att vara en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att balansera ett ökat behov av material och energi från skogen mot ett uthålligt skogsuttag som beaktar biologisk mångfald är en utmaning. Samtidigt måste skogssektorn hantera de ökade riskerna som ett förändrat klimat medför. Det öppnar för nya möjligheter och potentialen för forskning, innovation, utveckling och investeringar, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.


Dela sidan:
Skriv ut: