Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedbank: Höga elpriser för industrin leder till höjda priser mot kund

Nyheter
Publicerad: 2022-11-22 08:37
Swedbank, huvudkontoret i Sundbyberg Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142

Nära fyra av tio industriföretag uppger att de kompenserar de högre elkostnaderna med att höja sina priser mot kund. Det visar en undersökning som Swedbank/Silf gjort bland de inköpschefer som ingår i Inköpschefsindex (PMI).

De höga elpriserna påverkar företagens affärsplaner. Sju av tio industriföretag anser att det försvårar företagets planer, i tjänstebranschen uppger sex av tio företag det samma. 

– Höga elpriser har stor påverkan på företagen med risk för att nyinvesteringar och nyanställningar skjuts på framtiden. Det är också en väckarklocka om behovet att se över företagets elförbrukning och energieffektivisera. Ansvaret för att skapa långsiktiga spelregler på energimarknaden vilar dock tungt på politikerna, säger Jörgen Kennemar seniorekonom på Swedbank.

Planer på investeringar i förnybar elproduktion

Hur företagen hanterar de stigande elpriserna varierar mellan företag och branscher. Förutom att höja priserna mot kund ser många företag också över elavtal och prissäkringar. Var fjärde tjänsteföretag och var tionde industriföretag arbetar med att öka energieffektiviseringen. Ett av tio företag, med tonvikt på industribranschen, planerar för investeringar i förnybar elproduktion.

– Tjänsteföretag kan i många fall göra ganska enkla åtgärder för att minska energiförbrukningen, som att sänka temperaturen eller minska belysningen. Inom industrin kan det dock krävas större investeringar för att energieffektivisera, säger Jörgen Kennemar. 

Ej minskat produktionen

Utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom industrin kan dock vara begränsat. En svagare konjunktur och osäkerhet kring det framtida elpriset kan dessutom stå i vägen för den typen av investeringar.

De höga elpriserna har inte medfört att företagen har minskat produktionen. 

− I vissa elintensiva branscher är det inte möjligt att tillfälligt stänga ned produktionen, det skulle innebära stora kostnader att starta upp produktionen igen. För andra företag kan det vara möjligt att förflytta delar av produktionen till tidpunkter på dygnet när elpriset är lägre, säger Jörgen Kennemar.


Dela sidan:
Skriv ut: