Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedbank: Hög inflation försvårar företagens inköpsplaner

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 08:24
Swedbank, huvudkontoret i Sundbyberg Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142

Sex av tio industriföretag och åtta av tio tjänsteföretag att inköpsplanerna försvåras av den höga inflationen. Det visar en undersökning som Swedbank gjort bland de inköpschefer som ingår i Inköpschefsindex (PMI).  

Efter rekordnivåer i början av 2022 sjönk leverantörernas leveranstider till tillverkningsindustrin i juli till den lägsta nivån sedan pandemiåret 2020. Det visar ett delindex i Swedbank/Silfs PMI. 

– Nedgången visar på en svagare efterfrågan men det kan även tyda på minskade utbudsstörningar i företagens leveranskedjor på grund av att bristen på containrar och rå-och insatsvaror inte är lika stora längre, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Leveransstörningar har minskat

På frågan om leveransstörningarna i svensk tillverkningsindustri uppgav vart tredje företag att de har minskat de senaste månaderna medan hälften anser att de inte gjort det. Knappt 5 procent upplever inga störningar. Svaren signalerar att leveransstörningar fortfarande är utbrett i svenskt näringsliv även om en ljusning har skett den senaste tiden. Detta kan dock vara en effekt av en svagare konjunktur.

– Risken för nya leveransstörningar är samtidigt överhängande. Det pågående kriget i Ukraina, nya nedstängningar i Kina om smittspridningen ökar men även torkan i Europa kan leda till fortsatta utmaningar i de globala handelsflödena, säger Jörgen Kennemar.

Han ser även att hotet om minskade ryska gasleveranser till Europa och därmed bristande tillgång på el riskerar att ge tillfälliga produktionsstopp vilket i sin tur skulle påverka leveranskedjorna. Enligt Swedbank är det såldes för tidigt att blåsa faran över för nya störningar och mycket talar för att det kommer att dröja ett bra tag innan leveransflödena kan flyta lika smidigt som före pandemin.

Inflationen påverkar inköpsplanerna

Swedbank skriver även i rapporten att centralbankernas inflationsmål om två procent har de senaste decennierna varit en grundbult i penningpolitiken. Både arbetsgivare och fackföreningar har anpassat sig till det vilket bland annat inneburit att förutsägbarheten kring den ekonomiska politiken och den framtida inflationsutvecklingen ökat. Detta har både företag och hushåll kunnat dra nytta av. 

Enligt Swedbank har förutsägbarheten istället minskat idag, när inflationen ligger långt över inflationsmålet, vilket tenderar att leda till minskade investeringar och lägre tillväxt men även försvårar företagens inköpsplaner. Åtta av tio tjänsteföretag upplever att den höga inflationen försvårar inköpsplanerna för det närmaste halvåret medan sex av tio företag i tillverkningsindustrin gav samma svar. 

– Utöver orosmolnen med osäkra leveranstider och hög inflation brottas många företag med utmaningar kopplade till den försvagade kronan men även hur den politiska spelplanen kommer se ut efter valet är en faktor som påverkar hur de kan agera framåt, avslutar Jörgen Kennemar.


Dela sidan:
Skriv ut: