Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Styvpappa som vållat treårings död döms även i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2019-06-26 13:57
Foto: Anders Wiklund / TT

Hovrätten fastställde idag domen på åtta års fängelse för den man som åtalats för att ha vållat en treårings död genom att bruka kraftigt, trubbigt, våld mot pojken.

Den nu 27-årige mannen åtalades vis Skaraborgs tingsrätt gör synnerligen grov misshandel, grovt vållande till annans död och grov misshandel.

Åklagaren gjorde gällande att mannen brukat kraftigt trubbigt våld mot en 3-årings huvud vilket orsakat denne blödning i hjärnan, vilken skada senare ledde till pojkens död. Enligt åtalet skulle mannen, medelst våld,ha orsakat ett benbrott på en 1-åring.

Den treårige pojkens föräldrar, som några månader tidigare hade separerat, biträdde åtalet och yrkade att mannen i första hand skulle dömas för mord.

Hävdade att pojken skadat sig själv

Mannen har hela tiden förnekat brott och hävdat att den treårige pojken led av posttraumatisk stressyndrom och var rädd för sin biologiska pappa. När pojken fick de skador, som han sedan avled av, sprang han enligt den åtalade mannen in i ytterdörren och slog i huvudet för att senare ”dunka huvudet, ej hårt, i handfatet”.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den rättsmedicinska visat att samtliga skador som dokumenterats på treåringens huvud och övriga kroppsdelar kan ha uppkommit vid det tillfälle när han var ensam med den åtalade mannen.

Tingsrätten slog vidare fast att utredningen i målet, tillsammans med rättsläkarens utlåtande, uteslöt möjligheten att pojken skulle kunna ha orsakat skadorna, i synnerhet huvudskadorna, som ledde till hans död. att det genom utredningen och rättsläkarens slutsatser är uteslutet att treåringen själv skulle ha kunnat orsaka samtliga skador, och framför allt de huvudskador som lett till hans död.

Uppsåt att döda inte bevisat

Då man kunnat konstatera att skadorna uppstått under den tid då den åtalade mannen befunnit sig ensam med treåringen ansåg tingsrätten det styrkt att mannen var den enda person som kunnat orsaka skadorna.

Däremot ansåg tingsrätten det inte ställt utom rimligt tvivel att mannen haft uppsåt att döda treåringen. Enligt domstolen fanns nämligen inget som tydde på att han skulle varit likgiltig inför att pojken skulle dö. Han dömdes därför av tingsrätten för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Han förpliktigades även att betala 60 000 kronor vardera till pojkens föräldrar och ersätta den biologiska fadern för dennes begravningskostnader.

Gällande åtalet avseende grov misshandel mot den ettårige pojken ansåg tingsrätten att det fanns ”en viss osäkerhet kring vilken tid ettåringen skadat sitt ben, vem som då varit ensam med honom samt framför allt hur skadan uppstått”. Mannen frikändes därför från denna del av åtalet och dömdes till åtta års fängelse.

Hovrätten fastställer domen

I hovrätten åberopade 27-åringen egen rättsmedicinsk utredning som gav stöd för att det var oklart hur treåringens hjärnblödning uppkommit. Exempelvis kunde en sådan blödning uppstå även vid fall från mycket låg höjd och likaså kunde blåmärket i barnets pannan ha orsakats av islag mot en dörr.

Hovrätten anser dock att den skriftliga rättsmedicinska utredning som åklagaren har presenterat och rättsläkarens vittnesmål ”emellertid ger ett mycket starkt stöd” för att skadorna orsakats av en annan person. Även den tekniska bevisningen ger enligt hovrätten ett påtagligt stöd för att barnet utsatts för kraftigt trubbigt våld och hovrätten fastställer därför tingsrättens dom i denna del.

När det gäller 1-åringen anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det är möjligt att benbrottet kan ha orsakats av någon annan än den åtalade mannen. Även hovrätten frikänner därför mannen för misshandel av 1-åringen. Påföljden bestäms även av hovrätten till åtta års fängelse.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: