Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skickade faktura när förhållandet sprack – nekas ersättning

Nyheter
Publicerad: 2019-06-10 08:38
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En 56-årig man i Skåne skickade en räkning på nära 300 000 kronor för arbete utfört åt sin tidigare särbo. Eftersom de hade en kärleksrelation anser Malmö tingsrätt att han inte kan ha varit där i egenskap av näringsidkare. Och något avtal kunde inte styrkas. Därför slipper kvinnan betala för arbetet

Fram till oktober 2016 hade 56-åringen och en 66-årig kvinna ett särboförhållande.

Hjälpte med trädgårdsarbete

Han hjälpte henne under år 2013 med trädgårdsarbete på hennes fastighet i Ljunghusen utan att det reglerades genom avtal. Från maj 2014 till augusti 2016 renoverades fastigheten av flera byggfirmor. Viss renovering gjordes av byggfirmor. Särboparet utförde också visst renoveringsarbete på egen hand. Mannen har bland annat satt upp staket runt huset.

Kräver närmare 300 000

Frågan är nu om 56-åringen som drivit eget hantverksföretag sedan 15 år tillbaka gjort arbetet såsom privatperson eller som näringsidkare. Hans företag kräver 282 000 kronor av kvinnan för utfört arbete i firmans namn.

I mars 2017 betalade särbon en faktura från 56-åringen men hon vägrar betala mer.

56-åringens företag hävdade i första hand att parterna avtalat muntligt om markarbete och renovering på löpande räkning. I andra hand ska kvinnan anses bunden genom konkludent handlande då firman hade befogad anledning att tro att ett avtal förelåg. I tredje hand åberopade företaget regeln om obehörig vinst eftersom kvinnan fått arbetet utfört trots allt och fastigheten har stigit i värde med en miljon kronor under tiden arbetet pågick.

”Aldrig ens reflekterat”

Kvinnan uppgav att hon aldrig ens reflekterat över att hon och särbon skulle ha träffat något avtal. Det var först någon månad efter att förhållandet mellan dem tog slut som företaget framförde sina första krav mot henne.

Hon menade vidare att det inte fanns något i hennes agerande som har kunnat uppfattats som att hon ingått avtal med 56-åringens företag. Tvärtom är det direkt till 56-åringens privata konton som hon löpande betalat för de materialkostnader som han lagt ut.

Och eftersom arbetet utförts av de två särboende tillsammans kan hon omöjligen ha gjort en obehörig vinst i förhållande till mannens företag.

Avtal inte stärkt

Malmö tingsrätt konstaterar först att det inte är styrkt att särboparet träffat ett muntligt avtal om att mannens arbete skulle utföra arbete åt kvinnan.

När det gäller konkludent handlande hänvisade hantverksföretaget till Högsta domstolens avgörande NJA 2001 s. 155 där det anfördes att ett arbete kan presumeras ha utförts av bolaget om en anställd uppger att det har utförts för bolagets räkning och arbetet har nära anknytning till bolagets näringsverksamhet. Men där var det fråga om köp av en segelbåt och köparen och säljaren hade inte något förhållande förutom det rent affärsmässiga avseende försäljningen. HD ansåg att säljaren hade sålt båten i sin yrkesmässiga verksamhet.

Hade kärleksförhållande

Tingsrätten konstaterar att det nu aktuella målet rör en fråga om utförande av tjänst, och inte ett köp, samt att paret hade ett kärleksförhållande under tiden när arbetet utfördes. Tingsrätten anser därför inte att det kan presumeras att 56-åringen har utfört arbetet för bolagets räkning enbart med anledning av att han uppgett att så är fallet och att arbetet har en anknytning till det aktuella företaget.

Inte obehörig vinst

I övrigt konstaterar tingsrätten att det inte genom vittnesförhören är styrkt att det är mannens företag och inte han själv i egenskap av privatperson som har utfört arbetet. När det gäller övrig bevisning som fakturor, mailkonversation och tidsredovisning avseende arbeten styrker inte heller det att avtal ingåtts med företaget om tjänsterna.

Och eftersom företaget inte visat att 56-åringen har utfört arbetet för bolagets räkning kan kvinnan inte anses ha gjort en obehörig vinst i förhållande till företaget.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se