Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skärpt straff för man som hade sex med 13-åring från Tyskland

Nyheter
Publicerad: 2019-09-12 09:53
Mannen under den tidigare rättegången Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Tre års fängelse blir straffet för den 31-årige man som flög till Tyskland och hämtade en 13-årig flicka och därefter hade sex med henne.
Flickan följde visserligen med frivilligt, men med hänsyn till åldersskillnaden har det inte varit fråga om en ömsesidig kärleksrelation, enligt domstolarna.
Mannen dömdes även 2013 för att ha kidnappat en ung flicka.

En 31-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för grov egenmäktighet med barn, två fall av våldtäkt mot barn, misshandel samt tre fall av barnpornografibrott.

31-åringen hade träffat en tysk 13-årig flicka genom en chatt i ett datorspel, där de tillhörde samma grupp som spelade tillsammans i ett lag. Båda var medvetna om den andres ålder. Med tiden hade flickan berättat om sina problem för 31-åringen och de bestämde att hon skulle besöka honom. 31-åringen flög till Tyskland och hämtade flickan, som alltså rymde hemifrån. Hemma i 31-åringens lägenhet hade de oralt samlag när de duschade tillsammans, och sedan vaginalt samlag i 31-åringens säng. Samlaget orsakade flickan en blödning i underlivet. 31-åringen bet även flickan i halsen.

Anmäldes försvunnen

Flickans föräldrar hade anmält henne försvunnen, och sedan tysk polis genom efterforskningar lyckats lokalisera flickan kom polisen nästa kväll till 31-åringens lägenhet och grep honom. Flickan hade då tillbringat ett drygt dygn i 31-åringens lägenhet.

Flickan biträdde åtalet och begärde skadestånd av 31-åringen med totalt drygt 236 000 kronor, varav 217 000 i ersättning för kränkning.

Nekade till brott

31-åringen vidgick händelseförloppet gällande grov egenmäktighet mot barn, men förnekade brott eftersom han ansåg att flickan följde med frivilligt. Han förnekade våldtäkt mot barn, men medgav ansvar för sexuellt utnyttjande av barn, och ansåg att gärningarna skulle bedömas som ett brott. Han förnekade brott avseende misshandel, eftersom han menade att samtycke hade förelegat när han bet flickan. 31-åringen medgav ansvar för barnpornografibrott, men ansåg att gärningarna skulle bedömas som ett brott. Han medgav också att betala skadestånd på 25 000 kronor för sexuellt utnyttjande av barn, men bestred skadeståndsansvar i övrigt.

Tingsrätten inledde med att bedöma flickans berättelse, och ansåg att de inspelade förhören innehållit en del ledande frågor och att flickan svarat motvilligt. Dock menade tingsrätten att hennes berättelse var tillräckligt tydlig på åtalets ”centrala punkter”.

Grovt brott

31-åringens berättelse var enligt tingsrätten i allt väsentligt överensstämmande med flickans. 31-åringen beskrev händelseförloppet på huvudsakligen samma sätt som åklagaren gjort i gärningsbeskrivningarna.

Tingsrätten konstaterade vidare att 31-åringen hade obehörigen skilt ett barn från hennes föräldrar utan avsikt att underrätta vårdnadshavarna om var hon befann sig. Tingsrätten ansåg därför att 31-åringen gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn. Eftersom flickan fördes till ett främmande land och 31-åringen hade för avsikt att fortsätta begå brott mot henne ska egenmäktigheten bedömas som grov, enligt tingsrätten.

Inte kärleksrelation

De sexuella handlingarna skedde på 31-åringens initiativ, menade tingsrätten. Med tanke på den stora åldersskillnaden och att det inte var fråga om en ömsesidig kärleksrelation som pågått under en längre tid skulle gärningarna bedömas som våldtäkt mot barn. Eftersom det hade funnits ett både tidsligt och rumsligt samband mellan samlagen skulle de enligt tingsrätten bedömas som ett brott. Tingsrätten menade dock att det inte var visat att 31-åringen hade förmått flickan till att genomföra oralsex.

Tingsrätten ansåg vidare att 31-åringen gjort sig skyldig till misshandel genom att bita flickan i halsen. Domstolen menade att något ansvarsbefriande samtycke inte förelåg, bland annat eftersom misshandeln inte var ringa.

Barnporr i mobilen

31-åringen hade dessutom innehaft totalt 51 barnpornografiska bilder, fördelade i en plastmapp, på ett usb-minne och i sin mobiltelefon. Tingsrätten menade att lagringsplatserna inte utgör skäl att bedöma gärningarna som olika brott, utan dömde 31-åringen för ett fall av barnpornografibrott.

Gällande påföljdsfrågan konstaterade tingsrätten att 31-åringen år 2013 dömdes för olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och barnpornografibrott till tre år och sex månaders fängelse. Han meddelades dessutom under 2015 kontaktförbud mot målsäganden i den domen.

Förmildrande omständighet

Tingsrätten ansåg att det inte förelåg skäl för återfallsskärpning med hänsyn till den tid som förflutit sedan det första brottet. Däremot ansåg tingsrätten att det faktum att 31-åringen lider av en psykisk störning i form av Aspbergers syndrom samt ADD och till följd av det har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande utgjorde en förmildrande omständighet. Domstolen dömde därför 31-åringen till två år och sex månaders fängelse. Tingsrätten ålade även 31-åringen att betala drygt 140 000 kronor i skadestånd, varav 110 000 kronor i kränkningsersättning, till flickan.

Krävde skärpning

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att 31-åringen skulle dömas för två fall av våldtäkt samt att fängelsestraffet skulle skärpas ”avsevärt”. Flickan biträdde åtalet och yrkade att kränkningsersättningen skulle bestämmas till ett högre belopp. 31-åringen motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att det är utrett att 31-åringen förmått flickan att genomföra oralsex, eftersom hon först inte ville, men sedan övertalades till det av honom.

Hovrätten menar vidare att det inte går att bortse från 31-åringens uppgifter om att det först ägde rum ett oralt samlag i duschen och i anslutning till det ett kort samlag i sängen. Åklagaren har därför inte styrkt att samlagen ägde rum vid olika tillfällen, enligt hovrätten. Det har därför varit fråga om en gärning och ett brott, menar hovrätten, och fastställer tingsrättens dom i den delen.

Tidigare brott påverkar inte

Hovrätten anser inte att 31-åringen till följd av psykisk störning haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande i detta fall. Däremot delar hovrätten tingsrättens bedömning att 31-åringens tidigare brottslighet inte ska påverka straffet i skärpande riktning.

Hovrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse i tre år. Hovrätten bedömer också kränkningen något allvarligare än tingsrätten, och bestämmer kränkningsersättningen till 125 000 kronor. 31-åringen ska därför betala sammanlagt drygt 155 000 kronor i skadestånd till flickan.

En nämndeman är skiljaktig och vill bestämma påföljden till tre år och sex månaders fängelse.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Lundkvist
red@dagensjuridik.se