Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sex myndigheter ska kartlägga bidragsfusket

Nyheter
Publicerad: 2022-01-14 09:33
Finansminister Mikael Damberg (S) Foto: Jonas Ekströmer / TT

Inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det. Det menar regeringen som nu ger i uppdrag till en rad myndigheter att kartlägga i vilken omfattning det sker felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och vad dessa fel beror på.

I den senaste kartläggningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som publicerades 2019 av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, uppskattades att totalt sett cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år. Ungefär hälften av dessa bedömdes orsakas av fel som man misstänkte var avsiktliga från den som ansökte om ersättning. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

Sex myndigheter

Regeringen ger nu i uppdrag till Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att studera i vilken omfattning det sker felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och vad dessa fel beror på.

– Vi ska stoppa fusket. Den som har rätt till bidrag eller ersättning från välfärdssystemen ska få det, men utbetalningar från välfärdssystemen ska vara korrekta och inte en krona ska gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar, säger finansminister Mikael Damberg.

Kartläggning ska ske var tredje år

Myndigheterna ska sammanställa och rapportera arbetet till Ekonomistyrningsverket (ESV) allteftersom det har utförts. ESV ska därefter göra en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och rapportera detta till regeringen senast den 1 mars 2023.

Kartläggningen kommer att genomföras återkommande vart tredje år.

I budgetpropositionen för 2022 presenterade regeringen en statlig offensiv mot välfärdsbrottslighet. Regeringen aviserade bland annat att en ny myndighet för systemövergripande kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen ska inrättas under 2023. Dessutom anvisades ytterligare medel till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt sett handlade det om ett tillskott på närmare 200 miljoner kronor för detta år.


Dela sidan:
Skriv ut: