Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: Stor utgiftssmäll för hushåll i hela landet

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 08:26
Familj på promenad bland höstlöv. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Med högre priser på el, livsmedel och drivmedel samt stigande räntor kan en genomsnittlig barnfamilj boendes i villa vänta sig att deras hushållsutgifter kommer att vara mer än dubbelt så höga under 2022 jämfört med 2021, och öka med 48 procent.
För ett pensionärspar är motsvarande siffra 36 procent. Det är däremot stora skillnader beroende på var i landet man bor, enligt nya uträkningar som SEB har gjort.

En tvåbarnsfamilj med villa och bil har tidigare haft årliga hushållsutgifter på drygt 77 000 kronor, inräknat räntekostnader på bolån, drivmedel, el och uppvärmning, samt matkostnader. Med dagens stigande priser på samtliga utgiftsposter bör samma familj förbereda sig på att utgifterna för helåret 2022 stiger med 80 000 kronor och istället landar på 157 000 kronor, vilket är en en ökning med 103 procent. Detta framgår av nya uträkningar som SEB har gjort.

”I relation till den genomsnittliga disponibla inkomsten för samma typfamilj motsvarar de utökade utgifterna nästan en och en halv månadsinkomst, vilken ligger på knappt 60 000 kronor inklusive barnbidrag”, skriver SEB. 

– På ett år har det ekonomiska klimatet förändrats drastiskt och hushållen står inför en tid som först och främst handlar om att övervintra. Många kommer att behöva se över den privatekonomiska verktygslådan, med allt från förändrade konsumtionsbeteenden till förändrat sparande och amortering, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Skillnaderna är däremot stora beroende på var i Sverige man bor. En familj i Luleå kan räkna med utökade utgifter på 80 procent medan en familj i Malmö får räkna med en ökning på hela 111 procent. 

Elkostnaderna

Enligt SEB varierar elkostnaderna kraftigt beroende på vilket elområde man bor i. För en genomsnittlig barnfamilj i elområde 1, i norra Sverige, ökar elnotan bara med runt en hundralapp i månaden medan den för samma familj i elområde 4, i södra Sverige, stiger med nästan 2 000 kronor i månaden. Därtill är bostäder i söder dyrare än i norr. För en familj med villa i Malmö innebär en räntehöjning från 1,5 procent till 3,5 procent nästan 50 000 kronor mer i ränteutgifter på ett år, medan det för en familj i Luleå motsvarar 27 000 kronor. 

– Det är viktigt att komma ihåg att olika hushåll och geografier påverkas i olika stor utsträckning av det rådande ekonomiska läget. Det vilar ett stort ansvar på finanspolitiken att bli mer träffsäker för att inte riskera att driva upp inflationen ytterligare, då detta sedan måste motverkas genom fortsatta räntehöjningar, säger Américo Fernández.

Omfattande utgiftssmäll för pensionärer

För pensionärer blir utgiftssmällen också omfattande. Ett par med genomsnittlig pension bör räkna med att deras hushållsutgifter för helåret 2022 stiger med nästan 47 000 kronor. Även här spelar geografin roll. Ett pensionärspar boende i elområde 2 bör räkna med att deras hushållsutgifter stiger med 49 procent på helåret medan ett pensionärspar boende i elområde 4 får räkna med att utgifterna nästan fördubblas. 

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att skapa ett extra privatekonomiskt utrymme i höst. För vissa kan det handla om en hårdare prioritering av utgifterna, för andra att binda delar av bolånet för en ökad trygghet. Och för de som ägt sin bostad längre än fem år kan en omvärdering av bostaden, i syfte att temporärt minska på amorteringen, vara ett alternativ.


Dela sidan:
Skriv ut: