Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: Positiva tongångar hos företagarna

Nyheter
Publicerad: 2023-05-02 07:48
Américo Fernández

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 9 enheter i maj, från 0 till plus 9.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 22 procent till 25 procent samtidigt som andelen som tror på en negativ utveckling minskar från 22 procent till 16 procent. Andelen företagare som tror på oförändrad utveckling ökar från 54 procent till 56 procent.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 9 enheter, vilket är en uppgång med 9 enheter från förra månaden.

– Efter en trendmässig nedgång de senaste 18 månaderna ser vi den här månaden positiva vindar hos företagarna. Sannolikt är det en återspegling av att inflationen toppat samtidigt som räntetoppen närmar sig. Det finns dock en uppenbar risk att de positiva tongångarna blir kortvariga när Riksbankens senaste räntehöjning når företagarna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Tre ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna medan en är oförändrad.

Alla indikatorer är nu positiva. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 5 till plus 3 och arbetstiden ökar från plus 1 till plus 3. Likviditeten ligger kvar på samma nivå som förra månaden, plus 1.

– Företagarna bör ta vara på kombinationen av positiva orderböcker och stigande räntor. För första gången på mycket länge kan företagare få avkastning på överskottslikvidteten vilket kan komma att spela en avgörande roll om man behöver jämna ut svängningarna i företagsekonomin under lågkonjunkturen, säger Américo Fernández.


Dela sidan:
Skriv ut: