Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: Företagarnas framtidstro vänder uppåt – trots kännbar långkonjunktur

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 07:44
Américo Fernández

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 4 enheter i mars och ligger nu på plus 4 jämfört med förra månadens notering på 0.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 26 procent till 24 procent, samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 26 procent till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 9 enheter, från 45 procent till 54 procent. Detta visar SEB:s företagarindikator som är skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

– Företagarnas framtidstro vänder upp den här månaden, men det kan vara en falsk förhoppning då lågkonjunkturen väntas bli mer kännbar under våren i takt med ytterligare räntehöjningar från Riksbanken, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Tre ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer ökar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 12 till minus 8, och omsättningen ökar från minus 13 till minus 12. Likviditeten minskar däremot från minus 8 till minus 10 jämfört med föregående månad. 

– Likviditeten och omställningsförmågan låg bakom många egenföretagares motståndskraft under pandemin. Nu ser likviditeten ut att utmanas på riktigt när kostnaderna stiger och efterfrågan minskar. Utvecklingen under våren kommer vara avgörande för hur motståndskraftiga företagarna väntas vara under 2023, säger Américo Fernández.

Om undersökningen

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 till 26 februari.


Dela sidan:
Skriv ut: