Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SCB: Svensk BNP sjönk 0,9 procent fjärde kvartalet

Nyheter
Publicerad: 2023-02-28 08:43
Foto: Mikael Fritzon/TT

Sveriges BNP minskade med 0,9 procent under fjärde kvartalet, jämfört med kvartalet innan.

Sveriges BNP minskade med 0,9 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan, enligt SCB. Nedgången drevs av minskade investeringar i fasta tillgångar och lager. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2021 minskade BNP med 0,9 procent. BNP för helåret 2022 ökade med 2,4 procent jämfört med helåret 2021. 

– BNP sjönk under det fjärde kvartalet. Minskningen märks i många delar av ekonomin med breda nedgångar i näringslivets investeringar och hushållens konsumtion, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Konsumtionen minskade

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent. Utgifter för möbler, livsmedel och svensk konsumtion utomlands bidrog till nedgången.

Den offentliga konsumtionen steg med 0,2 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,4 procent medan statens konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent.

Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter. Största lagerminskningen skedde bland näringslivets tjänsteproducenter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,8 procent. Investeringar i byggnader och anläggningar bidrog mest till nedgången.

Exporten sjönk

Exporten sjönk med 1,0 procent och importen minskade med 1,1 procent. Exportnettot bidrog endast marginellt till BNP.

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,3 procent.

De varuproducerande branschernas produktion sjönk med 1,8 procent och de tjänsteproducerande branscherna minskade med 1,0 procent.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,7 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,4 procent och med 0,3 procent inom näringslivet. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 1,6 procent.

Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 2,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021.

Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 43 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2022. Det fjärde kvartalet 2021 var underskottet 21 mdkr.


Dela sidan:
Skriv ut: