Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SCB: Rekordhög värdepappersskuld i svenska bolag

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 09:01
Foto: Fredrik Sandberg/TT

I slutet av augusti uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 088 miljarder kronor. Enligt Statistiskmyndigheten är detta den högsta noterade siffran sedan statistiken började tas fram 2013. Ökningen beror framför allt på att skulden för monetära finansinstitut har ökat under månaden, både för obligationer och penningmarknadsinstrument. 

Den totala räntebärande värdepappersskulden på 9 088 miljarder kronor bestod i slutet av augusti till 79 procent av obligationer och 21 procent av penningmarknadsinstrument. Värdepappersskulden ökade i både obligationer och penningmarknadsinstrument med 132 respektive 55 miljarder kronor, enligt SCB. Enligt myndigheten berodde detta på både ökade nettoemissioner och en svagare krona. Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 4,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med juli.

Monetära finansinstitut

För monetära finansinstitut, det vill säga banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder, ökade den räntebärande värdepappersskulden med totalt 135 miljarder kronor under månaden, varav 85 miljarder i obligationer och 51 miljarder i penningmarknadsinstrument. Enligt SCB berodde ökningen främst på effekten av en starkare dollar. Det var framför allt icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut som stod för den största ökningen av värdepappersskulden, där skulden ökade med totalt 101 miljarder kronor.

Värdepapper förfaller

Enligt SCB förfaller värdepapper till ett värde av 2 289 miljarder kronor inom sex månader. Över hälften av dessa är i utländsk valuta, främst dollar och euro. Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 1 093 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: