Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SCB: Lägsta tillväxttakten för utlåning till hushåll på tio år

Nyheter
Publicerad: 2022-11-25 08:29
Foto: Christine Olsson / TT

I oktober 2022 var den årliga tillväxttakten avseende hushållens bostadslån från monetära finansinstitut, MFI, 5,0 procent. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,4 procent.

SCB presenterar under fredagen finansmarknadsstatistik som bland annat innefattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning) och räntor.

Av statistiken framgår det att den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll uppgick till 4,5 procent, vilket är den lägst observerade nivån sedan november 2012. Bostadslånen utgjorde 83 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 4,0 procent.

Den årliga tillväxttakten

Enligt SCB var den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,4 procent. Den har under det senaste året varit starkt tilltagande och i oktober noteras för första gången sedan maj 2021 en avtagande tillväxttakt.

Totalt uppgick utlåningen från monetära finansinstitut, MFI, till hushåll och icke-finansiella företag till 7 825 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 892 miljarder kronor) och lån till företag 37 procent (2 933 miljarder kronor).

Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut, hade i oktober 2022 en årlig tillväxt på 30,9 procent. Bostadskreditinstitut stod därmed för 1,2 procent (50 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 668 miljarder kronor. Avistakonton stod för 86,5 procent (2 306 miljarder kronor).

Räntor

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,35 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 3,17 procent. Det är de högsta bolåneräntorna som observerats sedan hösten 2012.

Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,90 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har stigit för samtliga löptider.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 3,36 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 3,30 procent.

Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,55 procent.

Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag till 1,24 procent.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,60 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 1,64 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: