Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SAS åläggs vite av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 08:46

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationshantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.

Nyheten om att medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar avslutats och att strejk bröt ut den 4 juli nådde medierna innan SAS offentliggjorde nyheten via ett regulatoriska pressmeddelande.

Att nyheten nådde media några minuter innan det regulatoriska pressmeddelandet publicerades är naturligtvis mycket olyckligt och Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till följd därav beslutat att ålägga SAS ett vite motsvarande 3 gånger SAS årsavgift till börsen”, skriver SAS i ett pressmeddelande under fredagsmorgonen.

Viktigt att nå ut till SAS kunder

Anledningen till att pressmeddelandet publicerades några minuter efter att nyheten nått medierna som stod utanför medlingslokalen beror på tekniska problem, enligt SAS, som konstaterar att det var viktigt att informera om strejken så snabbt som möjligt för att minimera konsekvenserna av strejken för SAS kunder.

SAS har vidtagit åtgärder för att förstärka de rutiner som ska säkerställa att insiderinformation inte når ut i media innan bolaget slutfört distributionen av ett regulatoriskt pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: