Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sarnecki: ”Så stoppar vi nyrekryteringen till kriminella subkulturer”

Nyheter
Publicerad: 2020-09-16 13:02
Foto: Malin Hoelstad/SvD/ TT

Långsiktiga satsningar på ökad anknytning till det etablerade samhället – i kombination med inlåsning av de mest brottsaktiva individerna – kan minska nyrekryteringen till de kriminella subkulturerna i Sverige.
Det skriver kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki i en ny analys som idag publiceras i tidningen Kvartal.

Det är i tidningen Kvartal som kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki lägger ut texten om hur han anser att samhället kan miska skjutvapenvåldet.
I texten tar han utgångspunkt i 1990-talets våg av värdetransportrån och lanserar sina förklaringar till att dagens samhälle ser ut som det gör idag.

Sarneckis resonemang har, i mångt och mycket, sin grund i teorier och studier från klassiska amerikanska kriminologer som på 50- och 60-talet studerade olika typer av subkulturer.

Krävs anknytning till det etablerade samhället

Jerzy Sarnecki beskriver hur han anser att den främsta faktorn till laglydiga medborgare är deras anknytning till samhället och hur de som står utanför samhället, arbetslösa, ”kommer att skapa och få problem.
Således är det, enligt Sarnecki, bristen på ankytning som är bakgrunden till dagens problem med ett ökat skjutapenvåld och kriminella subkulturer och grupperingar.

Sarnecki lyfter även bostadssegregationen som en viktig faktor till de problem som idag diskuteras. Eftersom vissa bostadsområden samlar människor med problem, är sannolikheten, enligt Sarnecki, stor att de personer de unga träffar i området och i skolan är individer som själva har problem och ofta finns dessutom redan etablerade kriminella strukturer i området och det är lätt att ”glida in” i dessa. Här saknas också ofta exempel på ekonomisk framgång som inte bygger på kriminalitet.

Att de minst attraktiva områdena, i stor utsträckning, kommer att befolkas med invandrare är, enligt Sarnecki, också en förklaring till att en såpass stor andel invandrare – och barn till invandrare – är involverade i de kriminella grupperingarna.

”Inlåsning skulle minska gängens brottslighet”

För att komma till bukt med nyrekryteringen av nya kriminella till de våldsamma grupperingarna är Sarnecki en stark förespråkare för insatser som syftar till att upprätta den sociala kontrollen och stärka unga individers band till det etablerade samhället. Här lyfts bland annat stöd till föräldrar att utöva kontroll över barnen, stöd för att klara av skolan samt stöd för meningsfull, engagerande fritid, främst inom föreningslivet, inte minst genom organiserad idrott som framgångsfaktorer.

För att motverka själva subkulturen förordar Sarnecki ett utökat engagemang från civilsamhället i form av, i synnerhet, idéburna organisationer som kan erbjuda alternativ till gängkulturen – så länge de de kriminella ungdomarna inte blir religiöst eller politiskt radikaliserade.

Sarnecki skriver vidare att ”det inte råder någon tvekan om att inlåsning av de mest våldsbenägna individerna skulle minska gängens brottslighet”, men manar till att inte överskatta effektiviteten av inkapacitering. Däremot får man, enligt Sarnecki, effekter om flera av de mest brottsaktiva blir inlåsta under perioden för deras högsta brottsaktivitet och han är inte främmande för et avskaffande av ungdomsrabatten för de som begår många och grova brott.

Mångfacetterade problem kräver mångfacetterade lösningar

Sammanfattningsvis anser Jerzy Sarnecki att de mångfacetterade problemen kräver lika mångfacetterade lösningar. Det handlar om åtgärder inom rättsväsendet som inom samhället i stort. Den kontinuerliga nyrekryteringen till de våldsamma subkulturerna kommer, enligt Sarnecki, inte att kunna lösas utan långsiktiga satsningar innefattande stöd till familjer, skolor och satsningar på engagerande fritidsaktiviteter.

Läs hela texten i Kvartal här


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.