Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sanktionsavgift efter 21 enpetare i Nexstim på kort tid

Nyheter
Publicerad: 2022-08-04 10:14

En aktiehandlare straffas med en sanktionsavgift efter vilseledande handel i aktien Nexstim under en månad i 2021.

Finansinspektionen skriver i ett sanktionsföreläggande att en aktiehandlare har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 30 augusti 2021 och den 30 september 2021 handlat aktier i bolaget Nexstim.

Handlaren har den 30 augusti köpt totalt 889 aktier till ett genomsnittligt pris om 50,16 kronor per aktie. Sedan har en säljorder lagts in på hela volymen till pris 55,60 kronor. Kort därefter har aktiehandlaren köpt 1 aktie till pris 50 kronor.

Under perioden den 31 augusti 2021 till den 30 september 2021 har aktiehandlaren på sedan motsvarande sätt vid en stor mängd tillfällen lagt in säljordrar på hela sitt innehav.

Enpetare

Samtidigt har handlaren vid 21 tillfällen under perioden utfört transaktioner i form av köp om endast en aktie. Transaktionerna om en aktie höjde priset med mellan 0,21 och 10,36 procent och i genomsnitt med 3,71 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Vid nio handelsdagar under perioden köpte aktiehandlaren till dagens högsta notering och vid fem tillfällen etablerade handlaren stängningskursen för dagen.

Handelsordrarna ”har lett till att 21 transaktioner utförts med en aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien”, skriver FI.

Sanktionsavgift

Aktiehandlaren har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och föreläggs att betala en sanktionsavgift om 80 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: