Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sämre resultat för EQT – höjer utdelning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 07:55
Christian Sinding, vd för EQT. Foto: pressbild EQT

Riskkapitalbolaget EQT rapporterar ett något lägre resultat än väntat under det andra halvåret 2022. Samtidigt höjer bolaget utdelningen.

”EQT avslutade 2022 – ett år fyllt av förändring – som en världsledare inom aktivt ägande. Vi fortsätter oförtröttligt att framtidssäkra vår expanderande plattform och att navigera genom en makroekonomiskt och geopolitiskt osäker tid”. Så inleder EQT:s vd och managing Partner Christian Sinding vd-ordet i årsrapporten för 2022.

Riskkapitalbolaget presenterar i rapporten justerade totala intäkter uppgick till 1 536 miljoner euro (EUR 1 623 miljoner). Förvaltningsavgifter ökade med 22 procent, medan carried interest minskade. Justerade totala intäkter minskade med 5 procent. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till 1 497 miljoner euro (EUR 1 596 miljoner)

Lägre resultat

Justerad EBITDA uppgick till 829 miljoner euro (EUR 1 100 miljoner), motsvarande en marginal om 54 procent (68 procent). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till 506 miljoner euro (EUR 970 miljoner), motsvarande en marginal om 34 procent (61 procent). Enligt EQT drevs minskningen av marginalen under 2022 främst av lägre carried interest.

Justerat nettoresultat uppgick till 654 miljoner euro (EUR 989 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till 176 miljoner euro (EUR 909 miljoner).

Justerat resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,634 euro (EUR 1,011). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,634 euro (EUR 1,010). Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,171 euro (EUR 0,928). Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,171 euro (EUR 0,928).

Nettoskulden ökade efter sammanslagning

Av rapporten framgår det även att finansiell nettoskuld uppgick till 1 355 miljoner euro (EUR 88 miljoner i nettokassa). Enligt EQT återspeglar detta finansieringen av det kontanta vederlaget för Baring Private Equity Asia, BPEA. En sammanslagning som aviserades i oktober 2022. 

Tillgänglig likviditet inkluderar likvida medel om 645 miljoner euro, en outnyttjad RCF om 1,5 miljarder euro och  cirka 1 miljard euro av förvaltningsavgifter som förväntas erhållas i början av 2023.

Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till 113 miljarder euro (EUR 73 miljarder), främst drivet av sammanslagningen med BPEA, med ett FAUM om 22 miljarder euro vid transaktionens slutförande, och stängda kapitalåtaganden i EQT X, vilka delvis dämpades av 9 miljarder euro i step-downs, huvudsakligen relaterade till EQT IX och EQT Infrastructure V. Totalt AUM uppgick till 210 miljarder euro.

Investeringar av fonderna minskade

Totala investeringar av EQT-fonderna minskade till 12 miljarder euro (EUR 21 miljarder).

Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade och uppgick vid årets slut till 1 790 (1 160), varav 1 669 (1 059) var FTEs. Ungefär hälften av tillväxten i FTEs var hänförligt till sammanslagningar. 

”EQT har minskat anställningstakten och gör för närvarande endast selektiva anställningar för att säkra tillväxten inom fokusområden som Private Wealth och i regionerna Nordamerika och Asien”, skriver riskkapitalbolaget.

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 3,00 kronor (2,80 kronor) som kommer att betalas i två delar.


Dela sidan:
Skriv ut: