Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Så ska staten förhindra att statlig lönegaranti betalas ut felaktigt

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 08:57

Riksrevisionen bedömer att mellan 6 och 9 procent av utgifterna för lönegarantin i konkurser kan kopplas till misstänkt missbruk, vilket motsvarar 100–150 miljoner kronor ett genomsnittligt år. Regeringen ser nu positivt på förslaget om att ansvaret för utbetalning av garantibelopp överförs från länsstyrelserna till Skatteverket.

I en granskningsrapport bedömer Riksrevisionen att cirka 100–150 miljoner kronor per år kan kopplas till misstänkt missbruk av den statliga lönegarantin. Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sin bedömning och regeringens åtgärder med anledning av rapporten.

– Inte en skattekrona ska gå till kriminella eller de som på orätta grunder utnyttjar våra välfärdssystem. Regeringen har gett myndigheterna mer resurser för att kunna bekämpa kriminella och de som fuskar och skor sig på våra välfärdssystem, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. 

Det var redan i mars 2022 överlämnade riksdagen Riksrevisionens rapport ”Den statliga lönegarantin − förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete” till regeringen.

Den statliga lönegarantin skyddas inte mot missbruk

Riksrevisionen anser i sin rapport att den statliga lönegarantin inte skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt och att det finns indikationer på att missbruket är relativt omfattande.

Riksrevisionen bedömer att mellan 6 och 9 procent av utgifterna för lönegarantin i konkurser kan kopplas till misstänkt missbruk, vilket motsvarar 100–150 miljoner kronor ett genomsnittligt år.

Med anledning av Riksrevisionens rapport har regeringen nu fattat beslut om en skrivelse till riksdagen, i enlighet med riksdagsordningen.  

I skrivelsen instämmer regeringen i Riksrevisionens uppfattning att ytterligare områden av systemet bör ses över. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning tillsammans med andra underlag kommer att vara viktiga utgångspunkter för regeringens fortsatta arbete med att reformera lönegarantin.

Skatteverket får ansvaret för utbetalning

Regeringen ser positivt på förslaget om att ansvaret för utbetalning av garantibelopp överförs från länsstyrelserna till Skatteverket.

– Jag välkomnar Riksrevisionens granskning. Den kommer bidra till att regeringen kan ta ytterligare steg för att förhindra att stöd betalas ut felaktigt, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.


Dela sidan:
Skriv ut: