Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Så mycket höjs bidrag och pension vid årsskiftet

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 07:31
Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023.

Under måndagen meddelade regeringen att man har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

Garantipensionen

För garantipensionen innebär höjningen av prisbasbeloppet att den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kronor per månad till totalt 10 631 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär att garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kronor per månad, till totalt 12 163 kronor per månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 kronor per månad, till totalt till 21 230 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär också att den högsta ersättningsnivån inom föräldrapenningen blir 1 116 kronor per dag vilket är en höjning med 89 kronor per dag. Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80 procentsnivån). Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 43 750 kronor.

CSN-bidrag

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet, som utgörs av studiebidrag och studielån, kommer att bli över 13 000 kronor per studiemånad under 2023, vilket motsvarar en ökning med mer än 1 000 kronor per studiemånad.


Dela sidan:
Skriv ut: