Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Röker cannabis för att somna – får sina vapen omhändertagna

Nyheter
Publicerad: 2019-11-29 11:38
Foto: Helena Landstedt/ TT

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och anser att Polismyndigheten hade fog för att omhänderta vapen och ammunition från en man som misstänkts för vapenbrott. Eftersom mannen även erkänt att han ibland använder cannabis för att sova, anser kammarrätten att det är sannolikt att mannens tillstånd kommer återkallas.

Den 14 mars 2019 beslutade Polismyndigheten att beslagta en 62-årig mans vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis.

Mannen misstänktes nämligen för brott mot vapenlagen efter att ha lämnat in ett vapen på reparation. Mannen återfick inte vapnet och anmälde det därför som stulet den 25 juni 2018.

Personen mannen lämnat in vapnet till hade dock inte licens att varken inneha eller reparera den typen av vapen.

Försökte gömma undan cannabis för Polisen

I samband med omhändertagandet misstänktes mannen för narkotikabrott efter att han försökt gömma undan cannabis för polispatrullen som kom för att omhänderta vapnen. Mannen fick då lämna urinprov vilket visade positivt för narkotika.

Han medgav att han ibland rökte cannabis för att sova och även använde andra narkotikaklassade preparat på grund av sina sömnproblem.

Polismyndigheten fattade ett nytt beslut om att omhänderta vapnen den 7 juni 2019 på grund av misstanke om vapenbrott samt bruk och innehav av narkotika.

Inte tillräckligt för att ifrågasätta mannens lämplighet

Förvaltningsrätten i Karlstad baserade sin bedömning enbart på narkotikabrottet, eftersom rätten ansåg att beslutet fattats på samma grunder som Polismyndighetens första beslut att omhänderta mannens vapen, vilket strider mot allmänna rättsgrundsatser.

Förvaltningsrätten konstaterade att det var fråga om ringa narkotikabrott genom innehav, eftersom mannen bara använt narkotika från sitt eget innehav. Eftersom brottet var ringa ansåg förvaltningsrätten att brottet inte kunde anses tillräckligt allvarligt för att ifrågasätta mannens lämplighet att inneha vapen. Mannen hade även gett flera förklaringar till att urinprovet han lämnat var positivt, bland annat menade han att det kunde bero på de läkemedel han använde för sina sömnproblem.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det var tveksamt om mannens vapenlicens skulle komma att återkallas och polismyndigheten hade därmed inte fog för att omhänderta mannens vapen.

Förvaltningsrätten biföll därmed mannens överklagande och upphävde beslutet.

Polisen får rätt i kammarrätten

Polismyndigheten överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten konstaterar att det andra beslutet att omhänderta mannens vapen inte fattats på samma grunder som det tidigare, eftersom det senare beslutet baserades både på vapenbrottet och narkotikabrottet. Vid prövningen ska vidare samtliga relevanta omständigheter beaktas enligt kammarrätten.

Att en person brukar narkotika innebär generellt sett, enligt kammarrätten, att personens lämplighet att inneha vapen kan ifrågasättas.

Eftersom mannen erkänt bruk av narkotika och i kombination med detta även misstänkts för vapenbrott, anser kammarrätten att det är sannolikt att mannens tillstånd att inneha vapen kommer återkallas.

Polismyndigheten hade därmed fog för sitt beslut att omhänderta mannens vapen. Kammarrätten fastställer därför Polismyndighetens beslut. (Blendow Lexnova).


Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Blomqvist
red@dagensjuridik.se