Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksrevisionen sågar KKV:s interna kontroll och prioriteringar

Nyheter
Publicerad: 2019-10-08 12:22
Foto: Claus Gertsen /SCANPIX

Konkurrensverket saknar viktiga verktyg för att kunna prioritera bland det stora antalet tips om kartellbildning och marknadspåverkan som inkommer till myndigheten.
Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning.

Riksrevisionen konstaterar att Konkurrensverkets tillsynsverksamhet till stor del bygger på inkomna tips om exempelvis kartellbildning eller andra marknadspåverkande företeelser.

Myndigheten får årligen runt tusen sådana tips, och tvingas således, på ett systematiskt sätt, att prioritera vad som är det mest angelägna att utreda genom att använda en intern prioriteringspolicy.

Riksrevisionens granskning visar dock att att policyn ”endast undantagsvis” används när myndigheten utreder inkomna tips, och att den därför har en mycket lite praktisk betydelse. Istället är det ofta resursläge eller andra faktorer som ligger till grund för vilka insatser som görs, visar granskningen.

Korruption utreds nästan aldrig

Granskningen visar dessutom att Konkurrensverket i stort sett aldrig utreder korruptionsmisstankar – trots att detta utgör en punkt i deras prioriteringspolicy samt att myndigheten har konstaterat att misstankar om korruption förekommer frekvent inom tillsynen.

Policyn används inte heller under pågående fördjupade utredningar, som kan vara mycket resurskrävande, för beslut om åtgärder eller nedläggning av utredningen.

– Bristerna innebär att tillsynsarbetet inte blir lika systematiskt och effektivt som det skulle kunna vara. Därmed ökar risken för att Konkurrensverket lägger resurser på fel ärenden, eller gör olika bedömningar i ärenden med liknande förutsättningar, säger Jesper Fagerberg, projektledare för granskningen.

Rekommenderas att införa tvingande tidsfrister

Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar Riksrevisionen Konkurrensverket att bättra sig vad gäller den interna kontrollen i sin tillsynsverksamhet samt utvärdera huruvida den nuvarande resursfördelningen mellan de olika tillsynsområdena är ändamålsenlig.

Dessutom rekommenderas verket att överväga att införa tvingande tidsfrister i alla utredningar samt formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn.


Dela sidan:
Skriv ut: