Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksrevisionen granskar statens hantering av expropriation

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 08:55
Illustrationsbild.

Det råder ett stort tolkningsutrymme hur mark ska värderas och olika myndigheter tillämpar olika arbetssätt. Riksrevisionen granskar nu om statens hantering av expropriation och andra former av markintrång är effektiv och likvärdig.

Riksrevisionen uppger att statliga myndigheter lägger varje år miljardbelopp på expropriation och andra former av markintrång. Staten och andra aktörer har alltså möjlighet att ta privat mark i anspråk med tvång. Det kan handla om att marken behövs för att bygga en väg eller en kraftledning, eller för att skydda värdefull natur.

Ska inte lida ekonomisk skada

Lagstiftningen är utformad så att fastighetsägaren inte ska lida ekonomisk skada. Ersättningen ska därför motsvara markens marknadsvärde. Sedan lagen ändrades år 2010 ska fastighetsägaren dessutom få ytterligare 25 procent.

Många myndigheter har sådana ärenden, och varje år betalas miljardbelopp i ersättning till berörda fastighetsägare. Oftast sker en frivillig överenskommelse innan några tvångsåtgärder blir aktuella.

Myndigheterna använder olika metoder för att uppnå frivilliga överenskommelser. Riksrevisionen har i tidigare granskningar funnit brister i hanteringen av markintrångsärenden, till exempel när det gäller dokumentation och likabehandling.

Stort tolkningsutrymme

Lagen ger ett stort tolkningsutrymme när det gäller hur sådan mark ska värderas, och olika myndigheter tillämpar olika arbetssätt.

Riksrevisionen granskar därför om statens hantering är effektiv och likvärdig.

– Inget vet idag exakt hur mycket skattepengar som läggs på detta, och ingen utvärdering har gjorts sedan lagstiftningen ändrades 2010, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Fokus i granskningen kommer framför allt att ligga på om det finns systematiska skillnader, inom och mellan myndigheter, när det gäller att bestämma ersättningen för den aktuella marken.

Granskningen är avgränsad till regeringen, Lantmäteriet och de myndigheter som har flest ärenden: Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen.


Dela sidan:
Skriv ut: