Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksbanken uppmanar: Behåll amorteringskraven och bolånetaket

Nyheter
Publicerad: 2022-11-10 07:33
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Riksbanken varnar för ökade risker i det finansiella systemet. Stor exponering mot högt skuldsatta fastighetsbolag pekas ut som en särskilt stor risk.
Riksbanken uppmanar även att Finansinspektionens åtgärder såsom amorteringskraven och bolånetaket bör behållas och att det vore olämpligt att nu införa ett generellt undantag i amorteringskraven.

Under onsdagen presenterade Riksbanken årets andra stbilitetsrapport där Riksbanken varnar för ökade risker och uppmanar bankerna att inte göra alltför stora utdelningar.

”Den ekonomiska utvecklingen innebär en ökad risk för att de svenska storbankerna ska drabbas av stora kreditförluster. För att de ska kunna hantera eventuella förluster och ha fortsatt goda möjligheter att förse ekonomin med krediter även i ett stressat läge är det viktigt att motståndskraften i banksektorn är god. Eftersom riskerna nu har ökat anser Riksbanken att bankerna bör vara återhållsamma med stora utdelningar och aktieåterköp”, skriver Riksbanken.

Sårbarheter i det finansiella systemet

Riksbanken pekar även på att det över tid byggts upp stora sårbarheter i det finansiella systemet i Sverige och att det i första hand handlar om bankernas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen men även om den höga skuldsättningen bland hushållen. 

Riksbanken uppger att de ekonomisk-politiska ramverk som infördes efter 1990-talskrisen samt förstärkningarna av de finansiella regelverken som skedde efter den globala finanskrisen 2008-2009 bidrar till att svensk ekonomi i flera avseenden har relativt goda förutsättningar att klara av påfrestningar. Det nuvarande ekonomiska och geopolitiska läget innebär dock att både svenska och utländska stabilitetsvårdande myndigheter måste vara vaksamma på utvecklingen och stå redo att sätta in åtgärder, om situationen skulle kräva det. 

”Riksbanken har till exempel möjlighet att tillhandahålla likviditet vid behov. Det är dock viktigt att marknadsaktörerna inser att de inte alltid kan räkna med stöd, då det inte är Riksbankens uppgift att underlätta för enskilda aktörer som har tagit för stora risker”.

Behåll amorteringskrav och bolånetaket

Riksbanken uppger att det krävs breda reformer inom bostads- och skattepolitiken för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt och hantera riskerna med hushållens skuldsättning. 

”Frånvaron av reformer har bidragit till att det funnits ett behov av makrotillsynsåtgärder. De åtgärder som Finansinspektionen satt in, som amorteringskraven och bolånetaket, har fått hushållen att amortera mer och ta mindre lån. Riksbanken anser att dessa åtgärder bör behållas och att det vore olämpligt att  nu införa ett generellt undantag i amorteringskraven”, skriver Riksbanken.

Vidare noterar Riksbanken att cyberhotet har ökat i takt med att det säkerhetspolitiska läget försämrats under 2022. 

!Därför är det viktigt att skyndsamt stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Riksbanken konstaterar att arbetet går framåt, men ambitionen och takten bör höjas”.


Dela sidan:
Skriv ut: