Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Revisor får erinran – borde känt till utdelning inför omställningsstöd

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 09:00
ARKIV.070327.En stämpel som används till bokföring. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX / Kod 96

Ett bolag ansökte om omställningsstöd trots att bolaget beslutat om en utdelning om halv en miljon kronor till ägarna. Nu tilldelas revisorn en erinran.

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående en revisor. Underrättelsen rör två revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag om ordinarie omställningsstöd.

Revisorsinspektionen uppger att en revisor är skyldig att uttala sig om förekomsten av vissa slag av värdeöverföringar i samband med bolagets ansökan om omställningsstöd. Om sådana värdeöverföringar har förekommit, är det nämligen ägnat att påverka företagets rätt till omställningsstöd.

Borde känt till utdelning om en halv miljon kronor

I de nu aktuella yttrandena, som är daterade den 25 mars 2022, uttalade revisorn bland annat att bolaget inte hade fattat något beslut om vinstutdelning mellan den 1 april 2020 och dagen för undertecknandet av yttrandena.

Av Skatteverkets underrättelse framgår bland annat att bolaget vid årsstämma den 18 maj 2021 hade beslutat om en vinstutdelning på 500 000 kronor. Enligt Skatteverket borde revisorn ha känt till detta.

Enligt Revisorsinspektionen har revisorn uppgett att uppgifterna om utdelning i bolagets årsredovisning i och för sig är korrekta. Vid en extra bolagsstämma, samma dag som årsstämman ägde rum, har bolaget beslutat att återkalla det tidigare beslutet om utdelning. Vid sin granskning följde han upp att det inte hade skett någon värdeöverföring under tiden från den 18 maj 2021 fram till dess att han avgav sina yttranden. Mot den bakgrunden bedömde han att något beslut om utdelning inte hade fattats under den förbjudna perioden.

Speciella omständigheter

Revisorsinspektionen uppger i sitt beslut att det förhållandet att bolaget hade beslutat att återkalla beslutet om vinstutdelning innebar att omständigheterna var speciella. I revisorns uppdrag låg emellertid endast att rapportera sina iakttagelser om förekommande värdeöverföringar i bolaget.

”Det ankom inte på honom att avgöra i vilken utsträckning detta kunde påverka bolagets rätt till omställningsstöd; den frågan skulle prövas av Skatteverket eller, i sista hand, domstolarna. I den mån han ansåg att återkallelsebeslutet hade relevans hade han möjlighet att i yttrandena lämna särskild uppgift om detta”, skriver Revisorsinspektionen.

Myndigheten uppger att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter som revisor genom att avge felaktiga revisorsyttranden. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall är en tillräcklig åtgärd.


Dela sidan:
Skriv ut: