Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”PAS har ingenting i domstolar att göra ”

Nyheter
Publicerad: 2023-05-17 11:31

REPLIK – av Gerda Christenson, Alva Jonåker och Amin Wikman på Kvinnofronten.

Dagens Juridik har på sistone publicerat flera debattartiklar som driver att så kallad föräldraalienation ska lyftas fram i domstolarna. Frågan är kanske varför artiklarna kommer just nu?

Som av en tillfällighet har FN:s speciella rapportör kring våld mot kvinnor och flickor, dess orsaker och konsekvenser just nu i vår lagt fram sin senaste rapportsom ska tas beslut om i sommar. Rapporten föreslår att FN ska uppmana alla stater att i sin lagstiftning förbjuda användandet av föräldraalienation ”och relaterade pseudobegrepp” i familjerättsliga mål.

Den föreslår också att domstolarna ska utbildas om sambandet mellan kvinnors och barns berättelser om mäns/pappors våld och männens anklagelser om föräldraalienation. Rapporten konstaterar att användande av det ovetenskapliga begreppet föräldraalienation fått till följd att mäns/pappors våld mot kvinnor och barn osynliggjorts, vilket ytterligare skadat offren. Det faktum att vårdnadstvister i själva verket oftast handlar om just pappors våld konstaterade även Jämställdhetsmyndigheten här i Sverige i sin rapport om kartläggningen av våld i vårdnadsdomar. Den visar att våld inte är undantagsfall, utan tvärtom det vanliga vid vårdnadstvister. Den visar också att myndigheterna inte har lyssnat tillräckligt på vad barn berättar, och att domstolarna brister i riskbedömningar. En stor mängd barn har därför tvingas till umgänge med en pappa som de berättat för myndigheterna att de är rädda för och inte vill träffa. För att samhället inte har tagit det barnen sagt på allvar har så många barn tvingats att leva vidare i fortsatt våld.

Myten om att mammor manipulerar barn att vid vårdnadstvister ta avstånd från en ”tidigare älskad förälder” är just: en myt. Det finns idag omfattande forskning, såväl i Sverige som internationellt, som visar att verkligheten istället är att barn inte blir trodda, utan oftast tvingas till fortsatt umgänge med våldsamma fäder. Så stark är fadersrätten i Sverige att även pappor som dödat mamman inför ögonen på barnen ofta fått behålla såväl vårdnad som umgänge. Nyligen skrev Dagens Nyheter om ett sådant fall.
Vi som jobbat med dessa frågor sedan årtionden minns också 1990-talets så kallade ”vittnespsykologer”, där de mest framträdande föräldraalienationsteoretikerna vittnade i domstolarna om hur barns berättelser inte var trovärdiga – utan att de ens träffat eller pratat med barnen. Ett av de grövsta fallen med en senare serieförövare av sexuella övergrepp mot barn, där Sveriges mest kända PAS-anhängare då vittnade om barnets icke-trovärdighet, beskrevs härom året i radiodokumentärserien Manipulatören.

För alla utsatta barns skull hoppas vi att såväl socialtjänster som familjerätter ska genomskåda myten om föräldraalienation, ta in den verklighet som FN:s speciella rapportör beskriver, och börja lyssna mer till vad barn faktiskt berättar.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: