Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rekordmånga ärenden hos Reklamationsnämnden förra året

Nyheter
Publicerad: 2020-01-14 13:09
Foto: Tove Eriksson/TT

Förra året kom det in 20 713 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket motsvarar en ökning med 18 procent jämfört med föregående år.
Den största ökningen gällde resor, bland annat för försenade eller inställda flyg.

– Det är förstås väldigt glädjande att kännedomen om oss ökar, men det innebär också utmaningar att hantera en så stor ökning av ärenden, säger Marcus Isgren, chef för ARN i ett pressmeddelande.

Störst ökning gällande flygresor

Enligt ARN kom det in 20 713 ärenden under år 2019, vilket är 3 138 fler än året innan. De flesta ärendena kom in till ARN:s reseavdelning, följt av avdelningarna motor, allmänna, bostad och elektronik.

Den största ökningen observerades på avdelningen för resor. Där ökade ärendena med 1 241 ärenden, motsvarande 30 procent. Enligt ARN var det vanligaste ärendet kompensation för försenade eller inställda flyg.

Minskning av ärenden där konsumenten får rätt

I 40 procent av de ärenden som prövades av ARN fick konsumenten helt eller delvis rätt, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. 

Den högsta andelen ärenden där konsumenten fick rätt var på bostadsavdelningen, och den lägsta på avdelningarna för bank och försäkring. 

Enligt ARN följde företagen 78 procent av de beslut som togs under det första halvåret 2019.

30 procent avvisades

Under år 2019 avvisades 30 procent av ärendena. Enligt ARN var en vanlig anledning att konsumenten inte skickat in de uppgifter som behövdes för att kunna avgöra tvisten.

Dessutom avskrevs 4 694 ärenden från vidare handläggning. Den vanligaste anledningen till avskrivning var att parterna själva kommit överens om en lösning av tvisten.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se