Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Region får JO-kritik efter beslut att prioritera lokalinvånare vid vaccination

Nyheter
Publicerad: 2022-01-14 10:42

Efter stor ökning av vaccinationsbokningar från patienter bosatta i andra regioner valde Region kallad att ta bort möjligheten för dessa att vaccinera sig i regionen. Nu riktar JO kritik mot regionen.

I en anmälan som kom in till JO den 18 april 2021 framfördes klagomål mot Region Halland efter att regionen beslutat att endast erbjuda digital bokning av vaccination mot covid-19 för invånare bosatta inom Region Halland. Anmälaren hänvisar till hälso- och sjukvårdslagen där det framgår att alla ska ges vård på samma villkor oavsett i vilken region patienten är folkbokförd. 

”En patient har möjlighet att söka öppenvård i hela landet och det är de medicinska behoven som avgör när behandling ska ges. Regionens beslut gör vården mindre tillgänglig för patienter folkbokförda någon annanstans än i Halland och strider mot såväl hälso- och sjukvårdslagen som patientlagen”, har det framgått av anmälan, enligt JO-beslutet.

Erbjöd tidigare kostnadsfri vaccination till alla

Region Halland har tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination mot covid-19 till den som är bosatt i eller långsiktigt vistas i regionen eller av annat skäl behöver vaccinera sig inom regionen. Vaccinationstider har kunnat bokas digitalt eller via en särskild telefonbokning. Efter en stor ökning av vaccinationsbokningar från patienter bosatta i andra regioner beslutade regionen den 16 april 2021 att inte längre erbjuda personer som inte var folkbokförda i Halland digital bokning.

ChefsJO uttalar att vaccinationerna mot covid-19 har inneburit stora utmaningar för regionerna och att han har förståelse för att det skapades problem för Region Halland när ett stort antal patienter från andra regioner valde att söka sig dit för att vaccinera sig, särskilt som tilldelningen av vaccin och ersättningen från staten inte tog hänsyn till en sådan utveckling. 

”ChefsJO konstaterar dock att regionen genom sitt beslut har prioriterat sina egna invånare framför patienter från andra regioner och därigenom inte levt upp till sin skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen att erbjuda öppen hälso- och sjukvård även till patienter från andra regioner. Regionen kan därför inte undgå viss kritik för sitt beslut att stoppa den digitala vaccinationsbokningen för personer bosatta utanför regionen”, framgår det av JO-beslutet.

Överlämnar ärendet till regeringen

Den uppkomna situationen talar enligt chefsJO:s mening för att det kan finnas anledning att överväga behovet av särskilda bestämmelser för att hantera vaccinationer under en pandemi. 

”Av rättssäkerhetsskäl är det också viktigt att lagstiftningen är klar och tydlig samt att undantag från allmänna grundläggande principer inte görs utan föregående grundlig utredning. Beslutet överlämnas därför till regeringen och den särskilda utredningen som fått uppdraget att se över smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier”, framgår det av JO-beslutet.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
JO-region-halland

Dela sidan:
Skriv ut: