Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringsbeslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas

Nyheter
Publicerad: 2021-12-23 10:24
Foto: Christine Olsson / TT

Regeringens beslut om en förordningsändring som ger möjlighet till krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan inte rättsprövas.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast efter att en man vänt sig dit och ansökt om en sådan prövning.

Det var den 23 november som regeringen fattade beslut om en ändring i den så kallade begränsningsförordningen i syfte att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta i syfte att förhindra spridningen av covid-19.

Efter att regeringens beslut fattats vände sig en man till Högsta förvaltningsdomstolen och ansökte om rättsprövning av beslutet.

Normbeslut kan inte rättsprövas

Nu konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att en enskild kan ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut ”som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen”. Innebörden av detta är att det endast är beslut i enskilda fall som kan rättsprövas och rättsprövningslagen är därför inte tillämplig på regeringens normbeslut i form av exempelvis beslut om generella bestämmelser i lagar eller förordningar.

Det nu aktuella beslutet om vaccinationsbevis är ett normbeslut och kan därför inte rättsprövas. Därför avvisas mannens ansökan.


Dela sidan:
Skriv ut: