Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringens krafttag för att sänka de höga elräkningarna

Nyheter
Publicerad: 2022-08-04 11:45
Khashayar Farmanbar (S) energi- och digitaliseringsminister. Foto Pontus Lundahl

De höga elräkningarna ska sänkas. Regeringen ger nu fyra myndigheter i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet i elsystemet. Det handlar inte om att elkonsumenter ska ändra på vilket sätt de förbrukar el, utan om vid vilken tidpunkt elen dras från nätet.

Elpriserna har diskuterats särkilt mycket detta år. Denna julimånaden var den dyraste hittills för många elanvändare. Och nu varnar experter för en ny elchock. Villaägare riskerar att behöva betala uppemot 50 000 kronor mer för elen än normalt kommande vinter, enligt Dagens Industri.

Fyra myndigheter får uppdrag

Regeringen ger nu fyra myndigheter, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Swedac, i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet i elsystemet. Smart teknik och energilagring kan nämligen både skynda på energiomställningen och sänka elräkningarna, enligt regeringen.

– Efterfrågeflexibilitet tillåter hushåll och företag, genom smartteknik och energilagring, att spela en viktig roll i den gröna omställningen och att få ner höga elräkningar. Flexibilitet gör det också möjligt att ansluta mer förnybar elproduktion och bidra till att skapa fler gröna jobb med snabbare anslutningar för gröna fossilfria industrier, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Ökad flexibilitet

Ökad flexibilitet kan till exempel innebära att optimera uppvärmning med hjälp av teknik eller att lagra el när det är billigt för att använda den när priset är högt eller nätet är överbelastat. Det handlar inte om att elkonsumenter ska ändra på vilket sätt de förbrukar el, utan om vid vilken tidpunkt elen dras från nätet.

Myndigheternas deluppdrag

Svenska kraftnät ska främja förutsättningar för flexibilitet, inklusive hos små kunder, på marknader inom Svenska kraftnäts ansvarsområde.

Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på slutkundsmarknaden.

Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på lokal nivå där det blir samhällsekonomiskt effektivt på kort eller längre sikt.

Energimyndigheten och Swedac ska främja smart styrning av elanvändning.

Myndigheterna ska göra en gemensam sammanställning av vad som görs för att främja flexibilitet, en analys av om det krävs ytterligare åtgärder för att potentialen för flexibilitet ska realiseras och lämna förslag på en handlingsplan för implementeringen av eventuella ytterligare åtgärder. Åtgärdsförslagen ska utgå ifrån elanvändarens behov och se till att det blir enkelt och lönsamt för användaren att bidra till flexibilitet.

De första fyra deluppdragen ska redovisas av de ansvariga myndigheterna till Regeringskansliet senast den 6 april 2023. Det femte deluppdraget ska delredovisas senast den 6 april 2023 och slutredovisas den 15 december 2023 till Regeringskansliet.


Dela sidan:
Skriv ut: