Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen tar över prövningen av Europas största vindkraftpark

Nyheter
Publicerad: 2022-09-09 07:30

Regeringen vidtar en rad åtgärder för Sveriges elproduktion. Det framgår av flera pressmeddelanden.
Bland annat tar regeringen över prövningen av tillåtligheten för delar av Europas största landbaserade vindkraftpark och ger Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att se över förutsättningarna för normsättningen av Sveriges vattendrag, sjöar och kustvatten. 
Sveriges, Danmarks och Finlands statsministrar skriver även tillsammans ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om vikten att agera skyndsamt för att hantera de skenande energipriserna.

Regeringen tar över prövningen av tillåtligheten av en del av Markbygden i Piteå, Europas största landbaserade vindkraftspark. Bygget är redan igång, men kommunen vill nu att regeringen ska pröva tillåtligheten av nästa etapp med högre vindkraftverk. 

− Den här parken kommer när den är klar att leverera el motsvarande hela Norrbotten. Det här är el som Sverige behöver, säger Annika Strandhäll. 

Vattenkraft

Regeringen ger också ett uppdrag till HaV att se över förutsättningarna för normsättningen av ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten). Syftet är att klargöra om föreskrifter och vägledningar är ändamålsenligt utformade, något som är angeläget utifrån de stora och ökande behoven Sverige har av energiproduktion. Det innebär bland annat att myndigheten ska analysera vattenmyndigheternas behov av vägledning när de tar fram miljökvalitetsnormer för vatten. 

Uppdraget ska bidra till att stärka det arbete som ansvariga myndigheter utför, avseende såväl normsättning som statusklassificering. 

− Vi behöver se till att vattenkraften utnyttjas till max utan att bygga ut den. Vi ska värna våra svenska vattendrag och sjöar, inom uppställda ramar, samtidigt som det är viktigt att vi i den exceptionella situation Sverige och Europa befinner sig måste säkerställa att vi inte tappar viktig elproduktion, säger Annika Strandhäll.

HaV:s uppdrag ska redovisas senast 1 december 2023.

Ministermöte i Bryssel

Regeringen meddelar även att energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar på fredag den 9 september deltar i ett extrainsatt ministerrådsmöte för energifrågor i Bryssel.

Energiministrarna kommer att diskutera olika alternativ för att mildra energipriserna, inklusive frikoppling av elpriserna från gaspriset, likviditetskrediter på marknaden och koordinerade åtgärder för att minska efterfrågan på el. 

Ministrarna ska även diskutera beredskapslösningar på nationell och på EU-nivå.  

Gemensamt brev

Sveriges, Danmarks och Finlands statsministrar skriver även tillsammans ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om vikten att agera skyndsamt för att hantera de skenande energipriserna.

I brevet pekar de tre statsministrarna på behovet av att spara energi, på vikten av att minimera gasprisernas effekt på elpriserna samt på nödvändigheten av att fortsätta den gröna omställningen.


Dela sidan:
Skriv ut: