Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen presenterar budgeten – utmanande tid ligger framför oss

Nyheter
Publicerad: 2022-11-08 08:29
Finansminister Elisabeth Svantesson

Finansminister Elisabeth Svantessons första budget omfattar ofinansierade reformer för cirka 30 miljarder kronor. 

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2023 till riksdagen.

– En utmanande tid ligger framför oss, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder.

Jobbskatteavdrag för äldre

Regeringens besked i budgeten är ett årligt resurstillskott på 6 miljarder kronor till Sveriges Kommuner och Regioner. Budgeten innehåller även ett jobbskatteavdrag för de som fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta, motsvarande 770 miljoner kronor.

”Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år”, framgår det av ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår bland annat att skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande en krona per liter vid pump vid årsskiftet. Den tillfälliga skattenedsättningen på jordbruksdiesel förlängs och reduktionsplikten planeras att sänkas till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024.

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

A-kassan på samma nivå som under pandemin

Vidare förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag och medel avsätts permanent så att a-kassan behålls på samma högre nivå som gällde under pandemin. 

Regeringen vill också avsätta pengar för fler platser på regionalt  på regionalt yrkesvux inom komvux och  fler praktikplatser.

Vidare föreslår regeringen att skatten på sparande sänks genom att en grundnivå på 300 000 kronor på investeringssparkonto görs skattefri.

Mer inom kort.


Dela sidan:
Skriv ut: