Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen föreslår ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Nyheter
Publicerad: 2023-09-14 08:20
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Spelmarknaden ska inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Det uppger Regeringen som föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning.
För att detta ska ske så effektivt som möjligt behöver Spelinspektionen utöka samarbetet med Finansinspektionen som också får utökat anslag.

Olaglig spelverksamhet och matchfixning är inkomstkällor för kriminella nätverk och aktörer på spelmarknaden bedöms löpa stor risk för penningtvätt.

– Det ska vara ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden. Med den här satsningen kan Spelinspektionen vässa tillsynen. Dessutom kan samarbetet med Finansinspektionen öppna nya möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer, något som kan spela en viktig roll i arbetet med att bekämpa kriminell verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Hot mot idrottens trovärdighet

En grundläggande förutsättning för idrottens trovärdighet är att idrott präglas av rent spel.

– Uppgjorda idrottstävlingar och annan form av matchfixning strider mot idrottens grundläggande värderingar och är ett allvarligt hot mot idrottens framtid. Förstärkning av Spelinspektionen arbete bidrar till att skydda svensk idrott från att undermineras av organiserad brottslighet, säger idrottsminister Jakob Forssmed.

Ökar anslaget

Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024.

Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026. Anslaget utökas även i syfte att Spelinspektionen ska bli en sådan nationell plattform som krävs för att uppfylla kraven i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, den så kallade Macolinkonventionen.

Regeringen föreslår även en ökning av Finansinspektionens anslag med 4,5 miljoner kronor från och med 2024 för att stärka myndighetens tillsynsarbete och samverkan med Spelinspektionen i syfte att blockera betalningsförmedling till och från olaglig spelverksamhet.


Dela sidan:
Skriv ut: