Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rättsutlåtande ska hjälpa Mangold i miljontvist mot Mats Gabrielsson

Nyheter
Publicerad: 2020-03-11 08:52
Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold Fondkommission, Mats Gabrielsson, styrelseordförande och ägare av investmentbolaget Trention. Foto: Mangold Fondkommission samt Giab, Gabrielsson INvest AB.

Mangold har lämnat in ett rättsutlåtande, författad av professor Ulf Bernitz, som ska hjälpa fondkommissionen i miljonstriden mot en grupp långivare, med affärsmannen Mats Gabrielsson i spetsen.

Mangold Fondkommission ligger i en infekterad tvist i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Domstolen ska avgöra omMangold är skadeståndsskyldig med anledning av att Mangolds marknadsföring av en bryggfinansiering skulle ha varit vilseledande och därmed påverkat brygglångivarnas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut.Mangold Fondkommission, som stäms av en grupp långivare med Mats Gabrielssons investmentbolag Trention i spetsen, svarar på stämningen och lämnar nu in ett rättsutlåtande.

Långivarna kräver att Mangold kompenserar dem för förluster efter konkursen i fastighetsbolaget Albert Hansson Finans & Fastigheter AB. Långivarna har nyligen preciserat sina krav och vilka bevis som man vill att domstolen ska ta ställning till.

Mats Gabrielsson en av långivarna

Totalt är långivarna 23 personer och bolag, varav Mats Gabrielsson-bolaget Trention står för 10 miljoner kronor av de totalt 26 miljoner som fastighetsbolaget tog in via Mangold. Samtliga lån löpte med 15 procents ränta per år.

Albert Hansson ställde säkerheter för lånen i form av pant i lägenheter i en bostadsförening i Båstad samt pantsatta tillgodohavanden på Albert Hanssons bankkonto.

Enligt långivarna kan skadeståndsanpråk vara aktuellt både vid rent vilseledande agerande men också vid oaktsamhet. Långivarnas ombud från advokatbyrån Cirio har pekat på att det ställs höga krav på aktsamhet vid marknadsföring av investeringar av detta slag.

Rättsutlåtande av professor Ulf Bernitz

Mangold skriver i yttrandet att syftet med marknadsföringslagen inte är att möjliggöra att kreditrisken ”i ett inomobligatoriskt rättsförhållande skulle kunna övervältras på en tredje part. Följden av en sådan ordning vore att införa en dubbelreglering av ansvaret för vilseledande marknadsföring, vilket inte var lagstiftarens intention”.

Mangold har nu gett in ett rättsutlåtande författad av professor Ulf Bernitz, som beskrivs som en av ”Nordens främsta experter på marknadsrättens område och var särskild utredare i den statliga utredning som utmynnade i införandet av skadeståndsbestämmelsen i 1995 års marknadsföringslag”. 

Mangold skriver att Ulf Bernitz slutsats är att ”marknadsföringslagen inte kan läggas till grund för att förklara Mangold skadeståndsskyldigt för Brygglångivarnas anteciperade kreditförlust”.

Ulf Bernitz, som skriver ett 13-sidor långt rättsutlåtande, drar ”slutsatsen att de skadeståndskrav som brygglångivarna riktar i målet mot Mangold är av inomobligatorisk karaktär och inte omfattas av sådant skadeståndsansvar som kan grundas på marknadsföringslagen”

Presentationsmaterialet

Långivarna har i stämningen samt i det senaste yttrandet pekat på flera brister i presentationsmaterialet. Det rör sig om felaktig information kring borgensåtaganden, pantbrev, värderingar och påstådda tillgångar som gjorde att fastighetsbolaget framstod som betydligt mer solitt än vad det faktiskt var.

Mangold skriver å sin sida i yttrandet att de uppgifter som förekom i presentationsmaterialet var korrekta och att ingen väsentlig information utelämnades. Presentationsmaterailet var därmed inte vilseledande i marknadsföringslagens mening.

Mangold skriver även att de påstått vilseledande uppgifterna i presentationsmaterialet inte heller var av sådan karaktär att de kan ha påverkat en mottagares förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Korrekta och fullständiga uppgifter

Vidare skriver Mangold att fondkommissionären vidtog ”erforderliga undersökningsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Presentationsmaterialet var korrekta och fullständiga”. Bland annat anlitades advokatbyrån Wåhlin som legal rådgivare åt Albert Hansson som granskade presentationsmaterialet och såg till att gryggfinansieringen genomfördes på ett legalt riktigt sätt. 

”Mangold tillsåg även att Intertrust anlitades för att tillgodose brygglångivarnas intressen i samband med förmedlingen av bryggfinansieringen och i tiden därefter. Av detta följer att Mangold inte agerat oaktsamt”, skriver Mangolds ombud från Roschier advokatbyrå. 

Medvetna om hög kreditrisk

Mangold pekar även, liksom man gjorde i ett tidigare inlämnat svaromål, att brygglångivarna varit medvetna om att bryggfinansieringen var förenad med en hög kreditrisk. Detta har brygglångivarna i sitt senaste yttrande invänt emot och menar att bryggfinansieringen var ett ”förhållandevis ordinärt brygglån med en ränta som låg i nivå med liknande brygglån”. Mangold vidhåller i detta yttrandet att bryggfinansieringen var förenad med hög kreditrisk och att de långivare som läst presentationsmaterialet borde känt till detta.

Parterna är kallade till muntlig förberedelse den 26 mars.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
mangold-yttrande
mangold-rättsutlåtande

Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.