Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

RÅ återupptar förundersökning mot toppadvokat

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 14:42
Genre-bild. En välklädd man med överrock, skjorta och slips Foto Leif R Jansson / SCANPIX /

Advokaten friades i tingsrätten men dömdes senare i hovrätten för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt.
Huvudförhandling i Högsta domstolen ställs nu in.
Anledningen är att Riksåklagaren har beslutat att förundersökningen ska återupptas och nya förhör ska hållas med toppadvokaten.

Advokaten åtalades för grovt penningtvättsbrott och penningtvätt av normalgraden med bäring på två överföringar som gjorts från en av hans klienters klientmedelskonto på byrån. Den ena överföringen var på 250 000 kronor till en man och den andra överföringen var på 75 000 kronor till klientens sambo. 

Advokaten dömdes senare av hovrätten för grovt penningtvättsbrott den 1 november 2017 och för näringspenningtvätt den 8 november 2017. Han dömdes till villkorlig dom med 100 dagsböter om 250 kronor.

Advokaten överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen. Riksåklagaren har dock motsatt sig en HD-prövning då hon ansåg att en prövning av advokatens överklagande inte är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Men advokaten fick prövningstillstånd i Högsta domstolen och försvaret uppgav snart att en huvudförhandling i HD är nödvändig.

Riksåklagaren ansåg dock att varken tilläggsförhör med advokaten eller en huvudförhandling var nödvändig.

Högsta domstolen bedömde dock, efter yttranden från Advokatsamfundet, att advokatens överklagan ska prövas under en huvudförhandling samt att han återigen ska höras under denna.

Fortfarande oklarheter

Riksåklagaren hänvisar i ett yttrande till Högsta Domstolen till sina tidigare uttalanden i målet och menar att det fortfarande finns oklarheter vad det åberopade tilläggsförhöret ska innehålla. Riksåklagaren pekar även på att det råder oklarheter om och i vilka avseenden nya uppgifter kommer att lämnas. RÅ menar även att toppadvokaten inte har klargjort vad han känt till om sin klient och dennes situation vid överföringarna.

RÅ skriver i sin slutskrift att ”eftersom uppsåtsfrågan ska prövas i Högsta domstolen behöver detta klarläggas för att jag ska kunna bedöma vilken bevisning som behöver åberopas i målet. Mot bakgrund av det sagda har jag i dag beslutat att förundersökningen ska återupptas och förhör hållas med N.N”. 

Försvaret har tidigare uppgett att tilläggsförhöret är åberopat då hovrätten har kommit fram till att toppadvokaten har ålagts skyldigheter som tillfaller advokater som hanterar civilrättsliga uppdrag och som inte är tillämpliga på advokater som hanterar straffrättsliga uppdrag.

Förhöret ska klargöra ansvarsfördelningen på advokatfirman Nordia, vilket har bäring på HD:s prövning av vilket ansvar som kan åläggas toppadvokaten. Detta är av betydelse, enligt försvaret, för att redovisningen av klientmedelskonto som omfattas av åtalet sker utifrån det civilrättsliga uppdraget utan koppling till den straffrättsliga processen.

Den planerade huvudförhandlingen ställs in

Huvudförhandling var planerad att hållas den 31 januari till den 1 februari 2023. Enligt Riksåklagaren är det inte realistiskt att hinna genomföras en väl förberedd huvudförhandling redan då. Riksåklagaren hemställer därför att huvudförhandlingen ska hållas vid ett senare tillfälle.

Högsta domstolen beslutar att planerad huvudförhandling ställs in med anledning av Riksåklagarens beslut om återupptagande av förundersökningen.


Dela sidan:
Skriv ut: