Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömd advokat påkallar huvudförhandling i HD

Nyheter
Publicerad: 2022-09-14 10:35
Foto: Leif T Jansson/TT

Advokaten friades i tingsrätten men dömdes senare i hovrätten för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt.
I somras meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd.
Nu påkallar försvaret huvudförhandling i HD.

Advokaten åtalades och för grovt penningtvättsbrott och penningtvätt av normalgraden med bäring på två överföringar som gjorts från en av hans klienters klientmedelskonto på byrån. Den ena överföringen var på 250 000 kronor till en man och den andra överföringen var på 75 000 kronor till klientens sambo. 

Han dömdes  senare av hovrätten för grovt penningtvättsbrott den 1 november 2017 och för näringspenningtvätt den 8 november 2017. Han döms till villkorlig dom med 100 dagsböter om 250 kronor.

Advokatens försvarare advokat Johan Eriksson överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen som i sin tur ville ha svar från Riksåklagaren på överklagandet innan man kan gå vidare med besked om prövningstillstånd skulle beviljas eller ej. Riksåklagaren motsatte sig dock en HD-prövning då hon ansåg att en prövning av advokatens överklagande inte är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Påkallar HUF i HD

Advokaten har fick prövningstillstånd i Högsta domstolen och nu påkallar försvaret en huvudförhandling i HD.

Enligt Advokat Johan Eriksson är ”målet detaljfyllt och alla detaljer liksom tidsmässig följd av omständigheterna är av  betydelse för målets avgörande”.

Försvaret menar att undersinstanserna har bedömt dessa omständigheter på helt skilda vis, vilket visar på målets komplexitet. Detta är ett skäl till att målet är lämpligt för avgörande genom muntlig förhandling.

Advokat Johan Eriksson förklarar att en pedagogisk sakframställan krävs ”för att möjliggöra en redovisning av alla relevanta omständigheter av händelseförloppet”.

Detta kommer att ske bland annat genom en tidslinje där försvaret ska redovisa genom en presentation inför rättens ledamöter. Detta kommer att underlätta för Högsta domstolens bedömning av målet.

Tilläggsförhör

Målet lämpar sig även bättre att redovisa muntligt när det gäller ”att argumentera i den komplicerade rättsliga spörsmålen”, uppger advokat Johan Eriksson.

Dessutom finns det skäl att hålla huvudförhandling då försvaret vill att ett tilläggsförhör ska hållas med den dömda advokaten.

”Förhöret bör även innefatta omständigheter av betydelse för frågan om uppsåt, eftersom hovrättens bedömning bygger på felaktiga förutsättningar”, skriver försvaret.

Riksåklagaren har fått fram till den 21 september på sig att slutföra sin talan i målet.


Dela sidan:
Skriv ut: